Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  59

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Aralık 2007 Cuma

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/487) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2007)

           

  

Teklifler

 

            1.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın; Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğrencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/107) (İçişleri, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2007)

            2.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/108) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2007)

 

Tezkereler

 

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2006 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/251) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2007)