Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  58

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Aralık 2007 Perşembe

 

 

Teklifler

 

 

            1.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 21 Milletvekilinin; Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/105) (İçişleri  ile Adalet  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2007)

            2.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/106) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2007)

 

Raporlar

 

 

            1.- Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2007)

2.- Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/12/2007)

3.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Milli Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2007)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, AİHM’ne bildirilen Türk yargıç adaylarının reddedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/265)

2.-   Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Türk Tarih Kurumu Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/865)

3.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/868)

4.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, doğalgaz dağıtım şirketleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/869)

5.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, doğalgaz dağıtım şirketiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/870)

6.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Suudi Arabistan Kralına Devlet Şeref Madalyası verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/871)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İncirlik Üssünün kullanımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/872)

8.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, afetlere karşı alınan önlemlere ve afet mağdurlarının zararlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/873)

9.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, THY’nin bir sempozyuma sponsor olmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/876)

10.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Başbakanın bir yakınının evinin bulunduğu sokakta polis ekiplerine nöbet tutturulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/891)

11.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, bireysel silahlanmaya ve kamu personelinin silah taşımasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/892)

12.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’nın aldığı göçe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/893)

13.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in,  Ankara’da otobüs duraklarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/894)

14.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, tüzel kişiliği sona erecek olan belediyelere, mahalli idarelerin gelir kaynaklarına ve Bulgaristan göçmenlerinin vatandaşlık başvurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/895)

15.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, okulların depreme karşı güçlendirilmesi için ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/897)

16.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, diyabet hastası çocukların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/903)

17.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, hastanelerde alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/904)

18.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, geçici ve sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/905)

19.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki hastane ve sağlık ocaklarının depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/906)

20.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki telefon santrallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/910)

21.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Pozantı-Ankara otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/911)

22.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Körfez-Gebze arasındaki karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/912)

23.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, izinsiz halka arz gerçekleştiren şirketlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/914)

24.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, mermer sektörünün sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/917)

25.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul ve Tekirdağ’da yaşanan sel baskınlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/918)