Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  57

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Aralık 2007 Çarşamba  

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 24 Milletvekilinin, Artvin-Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2007)

2.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2007)

3.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2007)