Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  56

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Aralık 2007 Salı  

 

 

Teklifler

 

 

            1.- Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/103) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2007)

            2.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/104) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2007)

  

Tezkereler

 

 

            1.- Hastane Enfeksiyonları ile Mücadele Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/246) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2007)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

2.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, özelleştirilen KİT’lerin çalışanlarının geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çocuklarına ait şirketlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

4.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’nın bazı ilçelerinde ÖSYM sınav merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, sorun yaşayan bazı öğrencilere yaklaşımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

2.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Cumhurbaşkanının Türkmenistan ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

3.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, RTÜK’ün  METEKSAN ve TÜBİTAK’a verdiği işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

4.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Balkan göçmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TMSF’nin bir yayın grubunu satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

6.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, özürlü çocukların eğitim giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

7.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, istihbarat hizmetleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

8.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’un nüfusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

9.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, YÖK Başkanının bir şirkete ortak olup olmadığına ve bu şirketin aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

10.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas Ovası Sulama İkmali işine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

11.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul-Tuzla’da sanayi kaynaklı çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

12.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Heybeliada’da orman arazisine kilise inşaatı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

13.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, RTÜK’teki personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

14.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil edecek gruba ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

15.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, RTÜK’ün televizyon ve radyolara verdiği cezalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

16.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Kerkük’te yapılması planlanan referanduma ve Türkmenlerin haklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

17.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Mısır’la imzaladığı Akdeniz’de Bitişik Bölge Anlaşmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

18.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Hrant Dink cinayeti soruşturmasında Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkındaki tespitlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

19.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pendik Belediyesinin belli bir okula yönelik servis hizmetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

20.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, bir yargı kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

21.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bir milletvekilinin yurtdışına çıkışına, İmralı’daki görevlilerin seçimine ve teröristlerin aileleriyle yapılan görüşmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

22.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Heybeliada’da orman arazisine kilise inşaatı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

23.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın özel harekat polislerine terörle mücadelede aktif görev verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

24.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bölücü terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

25.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ailesi hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

26.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana turizmiyle ilgili bazı konulara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

27.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum yarımadasındaki imar yetkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

28.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, turistlerin ülkemize yeniden gelmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

29.-      Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, konut sahibi yabancıların gelir getirici turistik faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

30.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasına ve bazı tarihi yerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

31.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana kültür merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

32.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, özelleştirme İdaresi Başkanlığının işgücü uyum programına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

33.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardımlaşma Vakfı ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

34.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, bir öğretmenle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

35.-     İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın, bir milletvekilinin bilimsel çalışmalarında intihal yaptığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

36.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bir okulun isminin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

37.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, öğrenim ve borç kredisi geri ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

38.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, izinsiz il dışına çıkan personele ve yönetmeliğe aykırı kıyafetli öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

39.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, özürlü çocukların eğitimine ve eğitim giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

40.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, bir yükseköğretim bölümünün ikinci öğretim harç miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

41.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bulaşıcı sarılık hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

42.-     Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesine bir hastane binasının tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

43.-     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

44.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Marmarabirliğin zeytin bedeli ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

45.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas Avşar Ovasında toprak tuzlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

46.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, havalimanlarına ILS sistemi yerleştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

47.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Kordon’dan otoyol geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

48.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, İstanbul-Ankara hızlı tren projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

49.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Yargıtay’da bekleyen dosyalar nedeniyle oluşan tahliye gecikmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

50.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Hazine arazileri ve meralardaki kaçak yapılaşmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

51.-     İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, esnek çalışma ve AB sosyal politikalarına uyuma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

52.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

53.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Türk Futbol Milli Takımının forma rengine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

54.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, EPDK’nın akaryakıt denetimlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Küçük Menderes Nehrindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2007)

2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2007)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Türkçe’deki yabancılaşma ve bozulmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2007)