Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  55

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Aralık 2007 Pazartesi

  

Tasarılar

 

1.- Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/482) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2007)

2.- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/483) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesinin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/484) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2007)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/485) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2007)

5.- Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/486) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

 

Teklifler

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Tokat İline Bağlı Hasanşeyh Adlı İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/100) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2007)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/101) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007)

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/102) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007)

 

Raporlar

 

1.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) (GÜNDEME)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, uluslar arası tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/352)

2.-   Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, pompaj sistemiyle içme suyu sağlanan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/591)

3.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/703)

4.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, depreme karşı hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/710)

5.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Valisinin ziraat mühendislerini sınava tabi tutmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/711)

6.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir şirketler grubuna ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/712)

7.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Adana Yüreğir’de yapılan arıtma tesisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/714)

8.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terörle mücadelede ele geçirilen silahların menşeine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/717)

9.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul-Sulukule’de uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/718)

10.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, maden-altın arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/722)

11.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kaz Dağlarındaki maden arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/723)

12.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, arazi toplulaştırılması ve toplu sulama projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/724)

13.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’deki çeşitli projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/726)

14.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’’ın, İl Genel Meclisi üyelerinin emeklilik haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/727)

15.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Umurbey Belediyesine aktarılması gereken bir ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/728)

16.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası’nda turistlerin alışveriş için belli yerlere yönlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/729)

17.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Adana arasındaki ulaşıma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/748)

18.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Göksun-Kahramanmaraş bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/749)

19.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bigadiç-İskele Beldesi arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/750)

20.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir-Aydın otoyoluna bir bağlantı yolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/751)

21.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Danimarka’da batan bir geminin kayıp Türk mürettebatına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/753)

22.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/754)

23.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, belediye zabıta memurlarına fiili hizmet zammı verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/755)

24.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Sümer Halı Isparta Fabrikası çalışanlarının mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/756)

25.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/779)

26.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Türkmenistan’da gözaltına alınan bir işadamı için girişimlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/780)

27.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, İstanbul-Üsküdar’daki bir plan tadilatına ve villa inşaatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/781)

28.-     Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TEKEL İçki Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/782)

29.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Suudi Arabistan Kralının ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/783)

30.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kaçırılan askerlerin Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/784)

31.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom’daki greve ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/785)

32.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, KÖY-DES yatırım programına ve Yusufeli Barajı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/786)

33.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Suudi Arabistan Kralına Devlet Şeref Madalyası verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/787)

34.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ABD Başkanı ile görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/788)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/791)

36.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, Kadifekale’deki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/792)

37.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, belediyelerin alt yapı çalışmaları için İller Bankasından ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/793)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/809)

39.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, AB ile tam üyelik müzakerelerine ve Fransa’nın tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/810)

40.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Kuzey Irak’taki bir Türkmen mezarlığına iş merkezi yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/811)

41.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, doğalgaz anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/813)

42.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, elektrik üretimi, iletimi ve tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/814)

43.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’deki enerji üretim ve tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/815)

44.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/816)

45.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Eskişehir İl Özel İdaresinin bir vakfa para aktardığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/818)

46.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kadın sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/819)

47.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, grevde bulunan Telekom işçilerine polisin müdahale ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/820)

48.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, TEKEL’in sigara fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/831)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/839)

50.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Uzunköprü İlçesine taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/840)

51.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ishal vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/841)

52.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, hayvancılıktaki kayıt sistemine ve aşılama programına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/842)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/843)

54.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Serinhisar Tarım Kredi Kooperatifinin kapatılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/844)

55.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kuraklığın zarar verdiği ürünlerin hibe kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/845)

56.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’deki tarım alanlarına ve tarımsal projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/846)

57.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör örgütü mensubu bir şahsa doğrudan gelir desteği ödendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/847)

58.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, süt teşviklerinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/848)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/849)

60.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’deki demiryolu projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/850)

61.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, Aydın-İzmir otoyoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/852)

62.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom’daki greve ve personel politikasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/853)

63.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Türk Telekom’daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/854)

64.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, tahrip olan bir balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/855)