Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  54

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Aralık 2007  

 

Teklifler

 

1.- Milliyetçi Harekat Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 2 Milletvekilinin; Expo 2015 İzmir Yönlendirme ve Yürütme Kurullarının Her Türlü Mali Faaliyetleri ve Bunların Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi (2/99) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, öğretim üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Konya Havaalanına ILS Sistemi alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’nın katı atık ayrıştırma tesisi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

4.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki bir sanayi sitesinin güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

5.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren)  sözlü soru önergesi (6/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

6.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

7.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Kütüphanesinden Konya’ya gönderilen yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

8.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, ücretsiz dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine yol açtığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

9.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, hava kirliliğine ve dağıtılan kömürlerin kalitesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

10.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007)

11.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Bayramı kutlamalarının Dumlupınar’da Devlet töreni şeklinde kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007)

12.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Çanakkale karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya-Kepez’de iptal edilen tapulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

2.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İSKİ’den ihale alan bir şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Türkiye aleyhine açılan bir tahkim davasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

4.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’nın yağmur suyu altyapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

5.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da açılan taşocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

6.-   Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, gübre piyasasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

7.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Harem otogarının Ataşehir’e taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

8.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, rekabeti etkileyen olumsuz bir unsura ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

9.-   Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, ABD Büyükelçisinin yaptığı bazı görüşmelere ve terörle mücadeledeki işbirliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007)

10.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bir köyde yapılacak taşkın ve rusubat kontrolü işine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

11.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne’de su taşkınlarını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ergene Nehrindeki taşkın ve kirliliği önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

13.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

14.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pazarkule sınır kapısının ticarete açılmasına ilişkin (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

15.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla doğalgaz boru hattı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

16.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Türkiye Taşkömürü Kurumundaki bazı usulsüzlük iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

17.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, kamp ve karavan turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

18.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Kaleiçi bölgesinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

19.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, tarihi Şahruh Köprüsünün korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

20.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, karavanlardaki vergilendirmeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

21.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Trakya’daki sel felaketinin oluşturduğu zarara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

22.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, üniversite öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

23.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir öğretmen hakkındaki soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

24.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içeceklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

25.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Dolmabahçe Sarayındaki makam odası tahsisine ve milletvekili maaşlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

26.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, ithal gıdaların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

27.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, fizik tedavi uzmanlarına yönelik mesleki yasal düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

28.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık ithalatı kontrol belgesi düzenlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

29.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

30.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, doğrudan gelir desteği ve prim ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

31.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, muz ithalatına ve muz üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

32.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, pancar ve buğday üreticilerinin ürün bedeli alacaklarındaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

33.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Trakya’da buğday üreticilerinin sel zararlarının karşılanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

34.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, sivil havacılık hizmetlerinin güvenliğine ve havalimanlarındaki teknik donanıma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’nın bir sahil köyüne rıhtım yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

36.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pazarkule Sınır Kapısının ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

37.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, trenlerde internet erişimi sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

38.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa PTT’sindeki boş kadrolara ve posta dağıtıcılarının fiili hizmet zammına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007)

39.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Serik Alt Yapı Birliğinin yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

40.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Meriç Nehrine yeni köprü yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007)

41.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Erzurum Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan şahsa ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

42.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Atak helikopteri tedariki ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007)

43.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, okullarda ulusal yazılım ve iletişim sistemi kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007)

44.-     Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, kiralanan ek binanın tadilatına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.      Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Rum gemilerinin Türk limanlarını kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/614)

2.      Ardahan Milletvekili EnsarÖĞÜT’ün, Ardahan Ardanuç Karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı  soru önergesi (7/617)

3.Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İl Merkezinden geçen karayolunun onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/618)

4.      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Kuzey Irak’la ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/619)                                                                                                                                                         

5.      Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, ABD ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/622)                                                                                      

6.      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TPAO eski genel müdürünün enerji alanındaki bir grupta görev almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/625)                                                                                                                                                                 

7.      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, ormanlık alanlarda verilen maden ve taşocakları ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/632)                                                                                                                                                                            

8.      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Gaziemir’e indirici merkezi yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/633)                                                                                                                                                                             

9.      Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim kutlaması yapıp yapmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/634)                                                                                                                                                                             

10.  Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da tapu harcı tarhiyatında yaşanan bir soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/635)                                                                                                                                                                            

11.  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin minibüs alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/636)                                                                                                                                                                             

12.  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gündoğmuş İlçesindeki akaryakıt istasyonu ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/637)                                                                                                                                                                             

13.  Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Sivas-Madımak Otelinin kültür ve sanat müzesi yapılması taleplerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/638)                                                                                                                                                                             

14.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da vekaleten atanan yöneticilerin üye oldukları sendikalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/644)                                                                                                                                                                             

15.  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, diğer kurumlardan geçiş yapan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/649)                                                                                                                                                                             

16.  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak PTT Başmüdürlüğünün Sakarya Bölge Başmüdürlüğüne bağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/654)                                                                                                                                                                             

17.  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ayaş Tüneli ve Ankara-İstanbul sürat demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/655)                                                                                                                                                                            

18.  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir-Aydın otoyolundan bir bağlantı yolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/656)                                                                                                                                                                             

19.  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Türk Telekom’daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/657)                                                                                                                                                                              

20.  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, protestolu senetlerdeki artışa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/662)                                                                                                                                                                             

21.  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, vergi borcu nedeniyle esnafın banka hesaplarının bloke edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/663)                                                                                                                                                                             

22.  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/701)                                                                                                                                                                             

23.  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/702)                                                                                                                                                                             

24.  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/704)                                                                                                                                                                             

25.  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/705)                                                                                                                                                                             

26.  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/706)                                                                                                                                                                            

27.  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Barzani ve Talabani’nin Türk vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/758)                                                                                                                                                                             

28.  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, terör örgütünün kullandığı silahların ait olduğu ülkelere yönelik girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/760)                                                                                                                                                                             

29.  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, şehit ve gazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/761)                                                                                                                                                                             

30.  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki bir parkın revizyon projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/767)                                                                                                                                                                             

31.  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kamu araçlarının egzos emisyonlarının ölçümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32.  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, ders ve yardımcı ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/771)                                                                                                                                                                            

33.  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk-Yunan AB Alt Komitesinin faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/775)                                                                                                                                                                             

34.  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun Trabzon’da bir derivasyon tüneli ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/776)