Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  51

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Aralık 2007 Salı   

 

 

Tasarılar

 

 

            1.- Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/480) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2007)

 

Teklifler

 

 

 

            1.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 27 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/92) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2007)

            2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun, Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Başlıklı 263. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/93) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007)

            3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; İl Genel Meclisi Üyeleri ile İlgili 5302 Sıra Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/94) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007)

            4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007)

            5.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/96) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007)

            6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/97) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007)