Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  50

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Aralık 2007 Pazartesi   

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, okullarda dağıtılan kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

2.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, büyükşehirlerde enerji iletim hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

3.-   Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

4.-   Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

5.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Demirci Kasabasının Aksaray’a bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

6.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Konya-Aksaray bölünmüş yol ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

7.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Çekerek Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

8.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

10.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından sözlü soru önergesi (6/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

11.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Karayolları Genel Müdürlüğüyle iş yapan müteahhitlere verilen bitüme ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

12.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ile Gaziantep-Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

13.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişindeki sinyalizasyon ve işaretleme eksikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, geçici personelin fazla çalışmadan doğan izin ve ücret haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

2.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

3.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yapı Denetimi Hakkında Kanununun uygulamasındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

4.-   Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, endüstriyel atıkların bertarafına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

5.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bankacılık sektöründeki yabancı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

6.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, ücretsiz kömür dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

7.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, yakalandığı iddia edilen bölücü terör örgütü yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

8.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Hatay’da ücretsiz dağıtılan kömürlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Kızılay’ın atıl bir binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

10.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Alevilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

11.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanlığı Köşkündeki tadilat ve tefrişata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

12.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kadın istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

13.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Botaş ihaleleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

14.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, TMSF yönetimindeki bir yayın grubunun satış ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

15.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin atık sularına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

16.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır’daki sulama kanallarının durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

17.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, büyükşehirlerdeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

18.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu ve İsale Hattı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

19.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, geçici görevlendirilen kadın il müdürlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

20.-     İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, kadın çalışanlara karşı ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

21.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, aile reisi olmadıkları gerekçesiyle 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

22.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

23.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMSF’nin devredilen bankalar dolayısıyla yaptığı tahsilata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

24.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, GAP yatırımlarının gerçekleşme oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

25.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İzmit’teki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

26.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın-Kuyucak’ta açılacak olan bir maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

27.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TÜBİTAK uzmanlarının Zonguldak Taşkömürü Havzasında yaptığı incelemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

28.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki turizm tesislerine ve taşınmaz sahibi yabancılar ile ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

29.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos ve çevresindeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

30.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, özürlü çocuklara yapılan eğitim yardımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

31.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki bir atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

32.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, engelli çocukların eğitimi için verilen bir desteğin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

33.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kitap inceleme komisyonlarında görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

34.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Serik Meslek Yüksekokulunun bina ve yurt sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

35.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

36.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Isparta’da görev yapan bir öğretmen hakkındaki soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

37.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

38.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki bir okulda dağıtıldığı iddia edilen malzemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

39.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

40.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir proje kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

41.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki yeni Devlet Hastanesi binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

42.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, virütük hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

43.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, TSE’nin yeni bir gıda standardı uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

44.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

45.-      Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Yalvaç Yeni Deri İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

46.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

47.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, narenciye sektöründeki ürün analizi sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

48.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, çiftçilere ödenmesi gereken desteklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

49.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır’daki karayollarına ve demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

50.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türk Telekom bilgilendirme hatlarının ücretlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

51.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Kepez Liman İşletmesinin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

52.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, TRT Genel Müdürünün bürokratlarla yaptığı toplantıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2007)

53.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya-Alanya çevre yolundaki ve kent merkezindeki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

54.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’ta sanayicilere ödenmesi gereken enerji destek primlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)