Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 5

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Ekim 2007 Cuma   

 

Raporlar

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Demokratik Toplum Partisi Grup Başkanvekili Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/13) (S. Sayısı: 25) (5.10.2007) GÜNDEME

            2.-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı: 16) (5.10.2007) GÜNDEME

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

            1.- Tunceli Milletvekili Kamer  GENǒin, personel atamaları ile tadilat ve tamirat işlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Ankara Milletvekili Nesrin BAYTOK’un, Milli Savunma Bakanının Hükümet üyelerine tabanca hediye ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3)

2.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’da patlayan su borularından doğan zarara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4)