Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı: 2

                                                                                                                               No: 49

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KÂĞITLAR

9 Aralık 2007 Pazar

 

 

Tasarılar

 

            1.- Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/479) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/566)

2.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, kamu kurumlarının indirimli akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/567)

3.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Tekel’in makina alımındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/569)

4.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’de bazı mali ve sosyal verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/572)

5.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Balıkesir ve Çanakkale’deki maden arama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/573)

6.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Konyaaltı Plajının kullanım hakkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/574)

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ve orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/577)

8.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden ülkelere ve Ermenistan sınır kapısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/580)

9.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, terörü protesto gösterilerinde alınan önlemlere ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/582)

10.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da iki çocuğun buldukları bombanın patlamasıyla hayatlarını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/583)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki bazı yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/584)

12.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Tema Vakfı Konya Şubesine Atatürk anıtına çelenk koyma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/585)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da tiyatro duyurularının yapıldığı panolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/586)

14.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/587)

15.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, vergi borçlarının tahsili için banka hesaplarına haciz konulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/590)

16.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir Lisesinin kapalı spor salonuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/593)

17.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’da okullarda öğle yemeği verilmesinin yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/595)

18.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ortaöğretime geçiş sistemindeki değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/596)

19.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı İlçesinin eğitim alanındaki bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/600)

20.-     Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, doktorların geçici görevlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/601)

21.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/602)

22.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çin’den ithal edilen tekstil ürünlerinde kimyasal madde bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/603)

23.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı İlçesindeki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/605)

24.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, hayvancılıktaki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/608)

25.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’nın bazı köylerinde tarım ve zeytinlik alanları yanan köylülerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/609)

26.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da orman yangınlarından etkilenen köylülerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/610)

27.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, yasadışı balık avının kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/611)

28.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Karayolları Genel Müdürlüğünün bir dolgu imar planına verdiği görüşe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/612)