Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  48

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Aralık 2007 Cumartesi

 

 

Raporlar

 

            1.- Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) (S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) (GÜNDEME)