Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  47

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Aralık 2007 Cuma

 

Teklifler

 

1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/91) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2007)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (GÜNDEME)

            2.-  Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (GÜNDEME)

            3.- Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma İle Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/466) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (GÜNDEME)