Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  45

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Aralık 2007 Çarşamba   

 

Tezkereler

 

1.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/234) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

2.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/235) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2007)

 

Raporlar

 

            1.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 5.12.2007) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Irak ile ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/522)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yayalara yönelik trafik altyapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/523)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yıkım kararı verilen iki binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/524)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, son günlerdeki terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/527)

5.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/528)

6.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, RTÜK’ün terör konusundaki bir yayın durdurma kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/529)

7.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çankaya Köşkünün tadilat ve dekorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/532)

8.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı deniz araçlarına ÖTV’siz akaryakıt kullandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/539)

9.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli İl Özel İdaresinin iş akitlerini fesh ettiği işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/541)

10.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, turizmde ölü sezondaki istihdama ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/542)

11.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Devlet Tiyatrosunun yeni mekan ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/544)

12.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Çankaya Köşkünün tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/545)

13.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Türk Telekom’daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/550)

14.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Batı Çevre yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/551)

15.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İzmit-Yalova bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/552)

16.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki kamu hastanelerinin yeni doğan ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/554)

17.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/559)