Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  43

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Aralık 2007 Pazartesi   

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/466) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sinemacılık Federal Ajansı Arasında 2008 Yılında Rusya Federasyonunda Düzenlenecek Türkiye Cumhuriyeti Kültür Yılına İlişkin Niyet Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/467) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

            3.- Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurullarının 2009 Yıllık Toplantıları Münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/468) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/469) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2007)

 

Tezkereler

 

            1.- Sayıştayda Açık Bulunan 5 Sayıştay Üyeliği İçin 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/233) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2007)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, serbest veteriner hekimlerin hak ediş bedellerinin ödenmesine ilişkin  Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

2.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, medyadaki kadın ve magazin programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir vakfın İstanbul’da yaptığı bir toplantıya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

4.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yeni açılacak Antalya Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

5.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

6.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

7.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırma’da fosfat-asit fabrikası kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

8.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ın bazı köylerindeki toprak tuzlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

9.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bir belediyenin kanalizasyon projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

10.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Hazine arazilerini işleyen çiftçilere doğrudan gelir desteği ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

11.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Umurbey sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

12.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Celal Bayar anıt mezarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, sanayi ve ticaret sektörlerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

14.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki sanayicilere ucuz elektrik sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

15.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, DTP Genel Başkanı hakkındaki bir iddiaya ve tahliye edilen terör suçlularına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Türkiye haritalı kazı kazan kartına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

2.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Irak’ta çalıştırılmak üzere paralı asker arandığı haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

3.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Adalet Bakanının kaçırılan askerlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bazı yakınlarının yaptığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

5.-   Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın Doğalgaz Dağıtım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

6.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, faydalanılamadığı iddia edilen Erdek’teki bir gölete ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’nın yer altı su kaynaklarının durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

8.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bazı bankacılık göstergelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

9.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yerel yönetimlerin kullandığı yabancı kaynaklı hibelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

10.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mersin Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

26.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Afganistan’dan gelen soydaşların ikamet izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

27.-     Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, terörle mücadelenin bedeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

28.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

29.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da şehir içi minibüslerin yenilenmesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

30.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir gazeteciyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

31.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ın Çökertme Köyünün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

32.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Allianoi antik sağlık merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

33.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’nın turizm master planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

34.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, turizm çalışanlarının işsiz kaldıkları dönemlerde desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

35.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, 2007 Dünya Gelişme Raporunun verilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

36.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, açlık ve yoksulluk sınırı ile gelir dağılımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

37.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, futbol milli takımının THY’yi tercih etmemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

38.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

39.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, öğretmen atamalarına ve özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

40.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Aydıncık İlçesindeki bazı ilkokullarda 10 Kasım anma etkinliklerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

41.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediye Başkan Yardımcısının İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

42.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zeytinliklerde kuraklığa bağlı verim kaybının tespitine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

43.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ziraat mühendisleri ile veteriner hekimlerin maaşlarındaki farklılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

44.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya örtü altı ürünleri kontrol laboratuarının durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

45.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

46.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, ABD Dışişleri Bakanı ile Papa’nın kullandığı bir ifadeye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2007)

47.-     Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, maden ruhsatları konusundaki düzenleme çalışmalarına ve Karaman’da verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

48.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, evrensel hizmet gelirine ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

49.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, izinsiz halka arz eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen bir şirketin denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

50.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2007)

51.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Personel takip sistemine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2007)