Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  41

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Kasım 2007 Perşembe   

 

Rapor

 

            1.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/63) (S. Sayısı: 65)  (Dağıtma tarihi: 29.11.2007) GÜNDEME

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 Milletvekilinin, Eber Gölündeki çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2007)

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2007)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, altın arama faaliyetlerinin hukuki durumu ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla Dalaman yolunun şerit çizgilerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/229)

2.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih ATAY’ın, Başbakanlığa yeni bir uçak alınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/414)

3.-   Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, yeşilkart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/415)

4.-   Ankara Milletvekili Tekin BİNGÖL’ün, Özel Sağlık Kurum veya Kuruluşlarından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin bir maddesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/417)

5.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Tuzla’daki bir arsanın imar durumunda yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/418)

6.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/420)

7.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ulaştırılan bir gönderiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/421)

8.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Cumhurbaşkanının kızının düğünündeki bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/422)

9.-   Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, Anamur İlçesinde baraj yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/423)

10.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Seyhan Belediyesinden beklenen bazı hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/424)

11.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un kolera vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/426)

12.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Alibeyköy Deresindeki ıslah çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/427)

13.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Başbakanlıkta görevli bir şahısla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/428)

14.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, mahalli idareler seçimlerine yönelik bazı çalışmalar olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/429)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/437)

16.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ’nin, Gediz Havzasındaki çevre koruma ve ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/440)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/442)

18.-     Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU’nun, Karadeniz Bakır İşletmelerinin atık sularının Murgul Irmağını kirletmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/444)

19.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ’ın, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/448)

20.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Adana’nın trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/449)

21.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin otopark işletmeciliği yapan bir iştirakine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/450)

22.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ’ın, İstanbul’daki dere ıslahı ve altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/451)

23.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’daki bir kuduz vakasına ve kuduza karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/452)

24.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, Diyarbakır Yenişehir Belediyesinin ihalelerine ve çocuk korosu ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/453)

25.-     Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR’ın, bölücü terör örgütü üyesi bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/454)

26.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK’ün, İstanbul-Beykoz’da polis hakkındaki bir hakaret ve darp iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/455)

27.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, sit alanı ilan edilen Adana Tepebağ’ın değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/456)

28.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, uluslar arası bir kitap fuarında Mevlana’nın tanıtımına ayrılan standın boş bırakılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/457)

29.-     Mersin Milletvekili İsa GÖK’ün, yurt dışındaki kitap fuarlarında ve bir gecede dağıtılan bazı kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/458)

30.-     Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ’un, Muğla’da bazı köylerin arazilerinin kamulaştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/459)

31.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/464)

32.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, dava konusu olan görevden alma ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/465)

33.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Ankara’nın şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/469)

34.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul’daki bir kuduz vakasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/470)

35.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, Anamur İlçesinin içme suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/471)

36.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, sahipsiz hayvanlara yönelik belediye hizmetlerine ve hayvan barınaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/472)

37.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ’ın, SSPE hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/473)

38.-     İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ’ın, üniversite hastanelerinin mali kaynak sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/474)

39.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, PTT’de mahkeme kararına rağmen atanmayan bürokratlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/480)

40.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ’nin, İzmir İlinde ulaşım konusundaki bazı çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/481)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-İkizdere-İspir-Erzurum yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/482)

42.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ’in, Beylikova tren istasyonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/483)

43.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İSKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/486)

44.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, iletişim altyapısının güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/489)

45.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Danıştay kararına rağmen TMSF’nin devraldığı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/490)

46.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir inşaat şirketine verilen kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/493)

47.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Irak Devlet Başkan Yardımcısının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/494)

48.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Irak’la imzalanan Terörle Mücadele Anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/495)

49.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, şehit aileleri ve gazilere sağlanan haklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/496)

50.-     İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Hakkari’deki terör saldırısı ile ilgili olarak RTÜK’ün yayın durdurma kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/497)

51.-     Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Çine Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/500)

52.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, DSİ’nin Edirne’deki projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/501)

53.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, KÖYDES projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/502)

54.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’daki su baskınlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/503)

55.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, okula gönderilmeyen çocuklara ve eğitime katkı paylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/505)

56.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya bağlantılı karayollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/510)

57.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep’te internet ve telefon bağlantılarındaki aksaklıklara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/512)

58.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, müzik ve sinema eserleri sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/515)

59.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, altın rezervine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/516)

60.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Hopa Kemalpaşa-Sarp karayolunun ihale ve yapım sürecine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/518)