Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 4

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Ekim 2007 Perşembe

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 272 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/14) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 4.10.2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-    Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ ve 21 Milletvekilinin, Beyşehir Gölünün su seviyesi ve ekolojik dengesiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

2.-   Uşak Milletvekili Nuri USLU ve 20 Milletvekilinin, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)