Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  38

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Kasım 2007 Pazartesi   

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

2.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile Anadolu Öğretmen Lisesine ayrılan ödeneğe ve bina yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

3.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, hayvancılık teşvik primlerinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

4.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Bandırma’da bazı cadde isimlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yönetici ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Sayıştay yönetimiyle ilgili bazı iddialar ile eylem ve işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/867) (Başkanlığa  geliş tarihi: 2.11.2007)

2.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

3.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, doğalgaz dağıtım şirketleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

4.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, doğalgaz dağıtım şirketiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

5.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Suudi Arabistan Kralına Devlet Şeref Madalyası verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İncirlik Üssünün kullanımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

7.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, afetlere karşı alınan önlemlere ve afet mağdurlarının zararlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ABD seyahatinin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, genel ya da kısmi bir af hazırlığı yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

10.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, THY’nin bir sempozyuma sponsor olmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

11.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TEKEL’in makine ithalatındaki iddialara yönelik girişimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

12.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla Adliye Sarayı yapımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

13.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanının cezasının infazının ertelenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

14.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, katı atık yakma tesislerine girdi taahhütüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

15.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın-Sultanhisar’daki sulama suyu sıkıntısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

16.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da kurulacak bir baz istasyonuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

17.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Soma-Yağcılı’da yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

18.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Geben Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

19.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Meriç Nehrinin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

20.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın işsizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, özelleştirme sonucu işsiz kalıp kamuda tekrar işe alınanların yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

22.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

23.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa Erkek Yetiştirme Yurdundaki bir olaya ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

24.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın sığınma evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

25.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Başbakanın bir yakınının evinin bulunduğu sokakta polis ekiplerine nöbet tutturulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007)

26.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, bireysel silahlanmaya ve kamu personelinin silah taşımasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

27.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’nın aldığı göçe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

28.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in,  Ankara’da otobüs duraklarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

29.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, tüzel kişiliği sona erecek olan belediyelere, mahalli idarelerin gelir kaynaklarına ve Bulgaristan göçmenlerinin vatandaşlık başvurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

30.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

31.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, okulların depreme karşı güçlendirilmesi için ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

32.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, sözleşmeli ve geçici personel alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

33.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, öğretmen atamalarına ve okul yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

34.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Yenifoça Öğretmenevine ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

35.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

36.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılması planlanan bir Anadolu Öğretmen Lisesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

37.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, diyabet hastası çocukların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

38.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, hastanelerde alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

39.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, geçici ve sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

40.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki hastane ve sağlık ocaklarının depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

41.-     Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz’ın, çay yaprağı alımına ve destekleme primi ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

42.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, etlere kimyasal madde enjekte edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

43.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, gebe düve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

44.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki telefon santrallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

45.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Pozantı-Ankara otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

46.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Körfez-Gebze arasındaki karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

47.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çukurova Nitelikli Sanayi Bölgesi planına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

48.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, izinsiz halka arz gerçekleştiren şirketlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2007)

49.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, turizm sektörünün çeşitli yönlerden desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

50.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, vergi beyannamelerindeki bir uygulamaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

51.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, mermer sektörünün sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2007)

52.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul ve Tekirdağ’da yaşanan sel baskınlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

53.-     İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, zeytinyağı ithalatına izin verileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

54.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, BAĞ-KUR sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)