Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  37

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Kasım 2007 Cuma   

 

 

Teklifler

 

            1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/65) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2007)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, THY’nin Başbakanlığa satmak için uçak alacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)

2.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep Havaalanındaki kargo ve uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

3.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Ayanlar Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

4.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Alaşehir Afşar II Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bakanların askerlik durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2007)

6.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, uzlaşmaya konu vergi ve cezalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Türkmenistan’da gözaltına alınan bir işadamı için girişimlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)

2.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, İstanbul-Üsküdar’daki bir plan tadilatına ve villa inşaatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

3.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TEKEL İçki Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

4.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Suudi Arabistan Kralının ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

5.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kaçırılan askerlerin Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

6.-   Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom’daki greve ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

7.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, KÖY-DES yatırım programına ve Yusufeli Barajı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

8.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Suudi Arabistan Kralına Devlet Şeref Madalyası verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

9.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ABD Başkanı ile görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

10.-     Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, cemevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

11.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Kuzey Irak’ta iş yapan firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

13.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, Kadifekale’deki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

14.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, belediyelerin alt yapı çalışmaları için İller Bankasından ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

16.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom’daki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

17.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Türk Telekom’da grevdeki işçilerin yerine eleman çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

18.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, geçici işçi statüsündeki personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Umurbey sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin sulama boruları ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

24.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Habur Gümrük Kapısına yapılan müdür atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

26.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör örgütü mensubu bir kişiye tarımsal kredi verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

27.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Türkiye İstatistik Kurumunda çalışan yöneticilere ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

29.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, TRT’deki “Sınırlar Arasında” programının sansürlendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

31.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, AB ile tam üyelik müzakerelerine ve Fransa’nın tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

32.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Kuzey Irak’taki bir Türkmen mezarlığına iş merkezi yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

34.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, doğalgaz anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2007)

35.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, elektrik üretimi, iletimi ve tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

36.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’deki enerji üretim ve tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

37.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

39.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Eskişehir İl Özel İdaresinin bir vakfa para aktardığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

40.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kadın sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

41.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, grevde bulunan Telekom işçilerine polisin müdahale ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

43.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bursa Senfoni Orkestrasına müzik aleti alım ihalesindeki usulsüzlük iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

44.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum’da deniz dolgusuyla yapılacak bir turistik tesise ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

45.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, envanterden düşülen bir arkeolojik esere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

46.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’in tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için yapılacak projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

47.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kocaeli’de koruma altındaki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

48.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, vergi adaletine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

51.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, özelleştirilen bir kuruluşa mal satan şirkette çocuklarının ortaklığı olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

52.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, TEKEL’in sigara fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2007)

53.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, ilköğretim öğrencilerine önerilen 100 temel esere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)

54.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, bir sendika şube başkanı hakkında inceleme başlatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

56.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yükseköğrenim kredisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

58.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

59.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Türkçe’deki bozulmaya ve telif hakları ücretine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

61.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Uzunköprü İlçesine taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

62.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ishal vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

63.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, hayvancılıktaki kayıt sistemine ve aşılama programına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

65.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Serinhisar Tarım Kredi Kooperatifinin kapatılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

66.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kuraklığın zarar verdiği ürünlerin hibe kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

67.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’deki tarım alanlarına ve tarımsal projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

68.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör örgütü mensubu bir şahsa doğrudan gelir desteği ödendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

69.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, süt teşviklerinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

71.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’deki demiryolu projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

72.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

73.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, Aydın-İzmir otoyoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

74.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom’daki greve ve personel politikasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

75.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Türk Telekom’daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

76.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, tahrip olan bir balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2007)

83.-     Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Başbakanın milletvekillerinin etnik kökeniyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)