Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  36

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Kasım 2007 Perşembe   

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2007)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Ankara’ya verilen suyun sağlık sorunlarına yol açtığı iddiasına ve su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/351)

2.-   Denizli Milletvekili Hasan ERÇELEBİ’nin, Oxford Üniversitesinin bir yayınına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/354)

3.-   İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, gezilere katılan medya heyetlerinin seçimindeki kriterlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/359)

4.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, bazı illerin nüfuslarına ve yeşil kartlı sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/360)

5.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, IMF ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/362)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir sözüne ve bazı derneklerin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/363)

7.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, Kuzey Irak’ta teröre karşı operasyon yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/366)

8.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, zayıflama ve kilo alma amaçlı kullanılan kapsül ve enerji içeceklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/370)

9.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, yeşil kartlılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/371)

10.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT’ın, Kahramanmaraş çöp depolama alanının yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/372)

11.-          Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, özürlülerin gümrüksüz otomobil edinmede yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/373)

12.-          Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun-Ceyhan  petrol boru hattının başlangıç terminaline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/388)

13.-          Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur İlindeki doğalgaz çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/389)

14.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep’te kent içi ulaşım ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/391)

15.-          Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Antakya’da polisin açtığı ateş sonucu ölen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/392)

16.-          Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yıldırım’daki bir kavşağın trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/393)

17.-          İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, ülkemize kaçak yollardan giren yabancılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/394)

18.-          Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Balkanlardan Türkiye’ye yerleşen soydaşlarımıza vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/395)

19.-          Ankara Milletvekili Mücahit PEHLİVAN’ın, doğal beslenme ürünlerinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/401)

20.-          İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ’ın, yatarak tedavi olan hastaya ilaç ve malzemenin hastane tarafından karşılanmasıyla ilgili tebliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/402)

21.-          İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, yeşil kartta otomatik vize sistemi uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/403)

22.-          Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Yenişehir Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/404)

23.-          Ankara Milletvekili Mücahit PEHLİVAN’ın, doğal beslenme ürünlerine ithalat izni verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/405)

24.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep’te kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/406)

25.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, tarım kesiminin çeşitli yönlerden geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/407)

26.-          Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bilecik-Osmaneli-Bursa-Bandırma demiryolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/408)