Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  35

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Kasım 2007 Çarşamba   

 

 

Tasarılar

 

            1.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Harp Akademileri Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/453) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            2.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/454) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            3.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/455) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            4.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolları ve Köprüler ile İlgili İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/456) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            5.- Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/457) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            6.- Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı (1/458) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet; Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            7.- Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/459) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            8.- Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/460) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

            9.- Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanunu Tasarısı (1/461) (Avrupa Birliği Uyum; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007)

 

 

 

Teklifler

 

            1.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/64) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bir akarsuyun ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

2.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bir göletin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

3.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun Kızlaryolu Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

4.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, İstanbul’da yabancı bir üniversitenin yerleşke açtığı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, miras hukukunda yapılacağı iddia edilen bir değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

6.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Camiler Haftası nedeniyle yayınlandığı iddia edilen genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

7.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

8.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

9.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, hububat destekleme primleri ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

10.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

11.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

12.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

13.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

14.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

15.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

16.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

17.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

18.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

19.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

20.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

21.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

22.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

23.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

24.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

25.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

26.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

27.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

28.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

29.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulu lojmanının onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

30.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

31.-     Ardahan Milletekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

32.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Yeşilkavak Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

33.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Gördes Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

2.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Barzani ve Talabani’nin Türk vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

3.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, yabancı bir üniversitenin İstanbul’da kampüs açmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

4.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, terör örgütünün kullandığı silahların ait olduğu ülkelere yönelik girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

5.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, şehit ve gazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

6.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, RTÜK’ün ceza verdiği kanal ve programlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Devlet Şeref Madalyasının verilme yöntemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

8.-   Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın TOKİ konutlarına ve imar planı tadilatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

9.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, zabıta memurlarına fiili hizmet zammı verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

10.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

11.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki bir parkın revizyon projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

12.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kamu araçlarının egzos emisyonlarının ölçümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

13.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gazi ve şehit çocuklarının eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

14.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, iller arası görevlendirme yapılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

15.-     İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, ders ve yardımcı ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

16.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, hayvancılıktaki kayıt sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

17.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’deki dolu afetinden oluşan hasarın tespitine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

18.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TRT yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

19.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk-Yunan AB Alt Komitesinin faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

20.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun Trabzon’da bir derivasyon tüneli ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yatağan İlçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

22.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, vergilerdeki kayıp ve kaçağa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

23.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-   Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı ile kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2007)

2.-   Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 23 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2007)

3.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı atık ve atık su yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2007)