Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  34

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Kasım 2007 Salı   

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/452) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2007)

2.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 Milletvekilinin, Türkçe’deki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007)

3.-   Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2007)