Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  33

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Kasım 2007 Pazartesi   

 

Teklifler

 

               1.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/63) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2007)

 

 

Rapor

 

1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) (GÜNDEME)

 

Tezkereler

 

            1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/219) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007)

            2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/220) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007)

            3.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/221) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir beldenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

2.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir sulama projesi ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

3.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, fındık üreticilerine don afeti hasar paralarının ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

4.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, öğrencilerin belli faaliyetlere katılımının yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

5.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ordu’nun bazı ilçelerini birbirine bağlayacak olan yol projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

6.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelerin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

7.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelerin sosyal yardım yaptığı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

8.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy ilköğretim okulunun yapım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

9.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy okulunun tamirat ve lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

10.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Türk Telekom’daki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

11.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, teşvik kapsamında yatırımcılara verilmesi gereken enerji desteklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, depreme karşı hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

2.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Valisinin ziraat mühendislerini sınava tabi tutmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

3.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir şirketler grubuna ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri konutlarındaki tadilat ve tefrişata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

5.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Adana Yüreğir’de yapılan arıtma tesisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

6.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, milletvekillerinin etnik kökenlerine yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

7.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Mersin Limanı güvenlik otomasyonu işinin verildiği şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

8.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terörle mücadelede ele geçirilen silahların menşeine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul-Sulukule’de uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

10.-     Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Duruçay ve Vezirköprü barajları ile sulama kanallarının yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

11.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Büyük Menderes Nehrindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

12.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’daki su kaynaklarının korunmasına ve su projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

13.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, maden-altın arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

14.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kaz Dağlarındaki maden arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

15.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, arazi toplulaştırılması ve toplu sulama projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

16.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir köyde terör tazminatı olarak arazi bazında yapılan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

17.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’deki çeşitli projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

18.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’’ın, İl Genel Meclisi üyelerinin emeklilik haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

19.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Umurbey Belediyesine aktarılması gereken bir ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

20.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası’nda turistlerin alışveriş için belli yerlere yönlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

21.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul-Sulukule’de uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

22.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne Sarayının değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 811/2007)

23.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

24.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin Vergi Dairesinin bazı kooperatiflere yaptığı uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

25.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Mersin Limanının güvenlik otomasyon işini alan şirkete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

26.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Sütçü İmam Üniversitesinin kadro ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

27.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sözleşmeli yabancı dil öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

28.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, OKS yerleştirmelerine ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

29.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

30.-     Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, dondurulan TÜRKVET Kayıt sisteminin açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

31.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’ta ödenmeyi bekleyen tarım ve hayvancılık desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

32.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

33.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’de doludan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

34.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, suni tohumlama destekleme primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

35.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, buzağı destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

36.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, programlı aşılama destek primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

37.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, süt destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

38.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, hayvancılıktaki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

39.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Adana arasındaki ulaşıma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

40.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Göksun-Kahramanmaraş bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

41.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bigadiç-İskele Beldesi arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

42.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir-Aydın otoyoluna bir bağlantı yolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

43.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin ihracatının geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

44.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Danimarka’da batan bir geminin kayıp Türk mürettebatına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

45.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

46.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, belediye zabıta memurlarına fiili hizmet zammı verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

47.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Sümer Halı Isparta Fabrikası çalışanlarının mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Antalya Büyükşehir Belediyesince kabul edilen nazım imar planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/237)

2.-   Balıkesir Milletvekili Ergün AYDOĞAN’ın, Kaz Dağlarındaki maden arama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/238)

3.-   İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Washington’da Türk Amerikan Toplum Merkezinde verilen iftar yemeğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/240)

4.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, trafik kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/243)

5.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK’ün, tamamlanmamış kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/245)

6.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Süleymaniye’de yapılması planlanan bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/247)

7.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD’nin belediyelere hurda satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/249)

8.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı lojmanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/250)

9.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Rize’deki sahil dolgu alanı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/251)

10.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/252)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, oyuncak ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/254)

12.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, Genelkurmay Başkanlığının AB süreci konusundaki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/256)

13.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, Kuzey Irak’a düzenlenmesi planlanan sınır ötesi harekata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/257)

14.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, AB üyeliği ile ilgili çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/260)

15.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Euro’nun arka yüzündeki Türkiye haritasının çıkarılması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/262)

16.-     İzmir Milletvekili Oktay VURAL’un, Mescid-i Aksa çevresindeki inşaatı incelemekle görevlendirildiği iddia edilen bir heyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/263)

17.-     İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ’ın, muhtemel bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/264)

18.-     İzmir Milletvekili Kemal ANADOL’un, İzmir’de yapılan depreme karşı güçlendirme ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/271)

19.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, çevre mevzuatına aykırı olarak kurulmuş olan balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/273)

20.-     Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER’in, Hollanda’daki bazı parti liderlerinin islamı hedef alan açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/283)

21.-     Samsun Milletvekili Suat BİNİCİ’nin, Samsun-Ceyhan Boru Hattının güzergahının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/285)

22.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya doğalgaz bağlantı hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/286)

23.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, doğalgaz depolama tesislerine ve doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/287)

24.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, elektrik üretim santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/288)

25.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, TEİAŞ’nin Ramazan ayındaki yemek uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/290)

26.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT’un, Balıkesir-Havran-Büyükdere Beldesindeki bir taşocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/291)

27.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Kaz Dağları bölgesinde yapılan sondaj ve maden arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/292)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, wolfram rezervine ve Uludağ’daki wolfram madeninin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/293)

29.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya Organize Sanayi bölgesine talep edilen bir araziye ve bu bölgede traverten rezervi bulunduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/295)

30.-     Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI’nın, Polis Meslek Yüksekokulu Sınavı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/296)

31.-     Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin röfüj sulama projesi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/297)

32.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Maltepe Havagazı Fabrikası ve Elektrik Santralinin yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/298)

33.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/299)

34.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, pasaportların yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/300)

35.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, Beytüşşebap İlçesi Beşağaç Köyünde meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/301)

36.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin HALİS’in, güvenlik güçlerinin sivil vatandaşlara ateş açtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/302)

37.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Hrant Dink cinayetine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/303)

38.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Adana’daki Celal Bayar Köprülü Kavşağına ve hafif raylı sistem projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/304)

39.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, bir belediyeye ait spor kulübüne haksız bağış toplandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/305)

40.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kiralamalarda usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/308)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’nın 2023 strateji planı kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/309)

42.-     Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, Kırklareli’nde bulunan tarihi ahşap evlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/310)

43.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, OKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/313)

44.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/323)

45.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/324)

46.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, yeşil kartların iptaline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/325)

47.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ’ın, İstanbul’daki hastanelerin depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/326)

48.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Ortaca Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/327)

49.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Dalaman Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/328)

50.-     Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK’ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/329)

51.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, Silifke-Anamur arasındaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/344)