Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 31

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Kasım 2007 Perşembe    

 

Teklifler

 

1.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/61) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2007)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi (2/62) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sanayi sitelerinin elektrik tarifesindeki değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

2.-   Kütahya  Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da idare ve vergi mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman’daki bazı köylerin ÇATAK kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

4.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, bazı belediye başkanları hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/11/2007)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kütahya Şeker Fabrikasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Kuzey Irak’la ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

2.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TEKEL’in bazı yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

3.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, yabancı bir üniversitenin İstanbul’da kampüs açmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

4.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, ABD ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

5.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun Körfezinde batan zehirli atık dolu gemiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

6.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Muhsin Ertuğrul Sahnesinin yıkım kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TPAO eski genel müdürünün enerji alanındaki bir grupta görev almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

8.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, yabancı bir üniversitenin İstanbul’da kampüs açmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

9.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, basamak yükseltmenin aylıklara etkisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

10.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, BAĞ-KUR emeklileri arasındaki maaş farkına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/11/2007)

11.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/11/2007)

12.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TRT lojmanlarına yapılan bazı tahsislere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/11/2007)

13.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Evrensel Hizmet Fonundan TRT’ye kaynak aktarılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/11/2007)

14.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, ormanlık alanlarda verilen maden ve taşocakları ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

15.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Gaziemir’e indirici merkezi yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

16.-     Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim kutlaması yapıp yapmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

17.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da tapu harcı tarhiyatında yaşanan bir soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

18.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin minibüs alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

19.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gündoğmuş İlçesindeki akaryakıt istasyonu ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

20.-     Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Sivas-Madımak Otelinin kültür ve sanat müzesi yapılması taleplerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

21.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Mevlana konulu bir gecede bazı kitapları dağıtan görevlilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

22.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay Mozaik Müzesinin yer sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

23.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Muhsin Ertuğrul Sahnesinin yıkım kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

24.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bazı taşınmazları kullanım durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

25.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

26.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da vekaleten atanan yöneticilerin üye oldukları sendikalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

27.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ataması iptal edilen eğitim kurumları yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

28.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve lise mezunlarının vekil öğretmen olarak görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

29.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da okullara vekaleten müdür atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

30.-     Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’deki terörü protesto yürüyüşüne eğitimci ve öğrencilerin katılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

31.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, diğer kurumlardan geçiş yapan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

32.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir müşavire ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

33.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, düve ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

34.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, hayvancılık desteklemelerinin ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

35.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, limon piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

36.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak PTT Başmüdürlüğünün Sakarya Bölge Başmüdürlüğüne bağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

37.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ayaş Tüneli ve Ankara-İstanbul sürat demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

38.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir-Aydın otoyolundan bir bağlantı yolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/11/2007)

39.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Türk Telekom’daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

40.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, sigara kaçakçılığının bölücü terör örgütüyle bağlantısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

41.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Manyas Barajının sulamada kullanılmasına ve Kuş Cennetinin korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

42.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Diyanet İşleri Başkanlığından Milli Eğitim Bakanlığına geçen personele ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

43.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir törendeki protestoya polis müdahalesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

44.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, protestolu senetlerdeki artışa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

45.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, vergi borcu nedeniyle esnafın banka hesaplarının bloke edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’ta taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şırnak’ta taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Tunceli’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt’te taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’ta taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’te taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’ta taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırıkkale’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’te taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Hakkari’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’ta taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’de taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’te taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ağrı’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Batman’da taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

83.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

84.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

85.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

86.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

87.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

88.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

89.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

90.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

91.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)

2.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)

3.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2007)