Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 30

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Kasım 2007 Çarşamba    

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

2.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç ve 25 Milletvekilinin, Türkçe’deki yozlaşma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL’in sigara fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)