Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 28

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KÂĞITLAR

12 Kasım 2007 Pazartesi     

 

 

Tasarılar

 

1.- D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/448) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2007)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/449) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2007)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/450) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2007)

4.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/451) (Milli Savunma ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2007)

 

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/49) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/50) (Adalet Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/51) (Adalet Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/52) (Plan ve Bütçe ile İçişleri  Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/53) (İçişleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 2464 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/55) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/56) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 4071 Sayılı 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/57) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            10.- İstanbul Milletvekili Bayram Meral ve 22 Milletvekilinin Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi (2/58) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

            11.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kayıtlarının Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/59) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2007)

            12.- İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu’nun Her Türlü Mali Faaliyetleri ve Bunların Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi (2/60) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2007)