Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 27

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Kasım 2007 Cuma    

 

Tasarılar

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/446) (Plan ve Bütçe  ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2007)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/447) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2007)

 

Tezkereler

 

              1.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi  (3/215) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007)

              2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/216) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007)

              3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/217) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Demiryolu Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

2.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerinde TOKİ’nin konut yapıp yapmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Bulgaristan göçmenlerinin konut alma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

2.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

3.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çin’den ithal edilen tekstil ürünlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, kamu kurumlarının indirimli akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2007)

6.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Türkiye’de faaliyet gösteren Barzani’yle bağlantılı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Tekel’in makina alımındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

8.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, AB’nin mali yardım aracı fonlarının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

9.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’den ihale alan bir şirketin Kozan esnafını mağdur etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’de bazı mali ve sosyal verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

11.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Balıkesir ve Çanakkale’deki maden arama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

12.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Konyaaltı Plajının kullanım hakkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

13.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı İlçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

14.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, emeklilerin sendikalaşmasına yönelik düzenleme çalışmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

15.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ve orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

16.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da yangın mağduru köylülerin desteklenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

17.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’nın bazı köylerinde tarım alanlarının yanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

18.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden ülkelere ve Ermenistan sınır kapısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

19.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Belçika’da terörü protesto eden Türk vatandaşlarına yapılan polis müdahalesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

20.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, terörü protesto gösterilerinde alınan önlemlere ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

21.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da iki çocuğun buldukları bombanın patlamasıyla hayatlarını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki bazı yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

23.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Tema Vakfı Konya Şubesine Atatürk anıtına çelenk koyma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da tiyatro duyurularının yapıldığı panolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

25.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

26.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, vergi borcu bulunan mükelleflerin banka hesaplarına haciz konulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

27.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Konyaaltı sahil düzenlemesi ve kullanım hakkı konusundaki protokolün iptaline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

28.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, vergi borçlarının tahsili için banka hesaplarına haciz konulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

29.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, pompaj sistemiyle içme suyu sağlanan köylere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

30.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, vergi borçları nedeniyle banka hesaplarına haciz konulan mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

31.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir Lisesinin kapalı spor salonuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2007)

32.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’deki bir ilköğretim okulu yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

33.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’da okullarda öğle yemeği verilmesinin yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

34.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ortaöğretime geçiş sistemindeki değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl-Kiğı’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl-Adaklı’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

38.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı İlçesinin eğitim alanındaki bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

39.-     Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, doktorların geçici görevlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

40.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

41.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çin’den ithal edilen tekstil ürünlerinde kimyasal madde bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

42.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki bazı hastanelerin çeşitli ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/1/2007)

43.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı İlçesindeki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

44.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sağlığa zararlı ithal ürünlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

45.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kabacakırı Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

46.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, hayvancılıktaki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

47.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’nın bazı köylerinde tarım ve zeytinlik alanları yanan köylülerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

48.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da orman yangınlarından etkilenen köylülerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

49.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, yasadışı balık avının kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

50.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Karayolları Genel Müdürlüğünün bir dolgu imar planına verdiği görüşe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

51.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)