Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 26

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Kasım 2007 Perşembe    

 

Raporlar

 

1.- Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) GÜNDEME

2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/431) (S.Sayısı: 49)  (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) GÜNDEME

3.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) GÜNDEME

4.- Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/436) (S. Sayısı: 51)  (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) GÜNDEME

5.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı’nın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/441, 2/26) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) GÜNDEME

6.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53)  (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) GÜNDEME

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak uyuşturucu bağımlılığının ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

2.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

3.- Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzasındaki su kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)