Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 25

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Kasım 2007 Çarşamba    

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

2.- Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak zeytinciliğin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)

3.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 20 Milletvekilinin, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007)