Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 24

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Kasım 2007 Salı    

 

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/445) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2007)

 

Teklifler

 

1.– Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 15 Milletvekilinin; 5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/44) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

2.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve 35 Milletvekilinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/45) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

3.– Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/46) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

4.– Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/47) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2007)

5.– İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 Milletvekilinin; Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitimi Haftası Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/48) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın’da kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)