Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 23

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KÂĞITLAR

5 Kasım 2007 Pazartesi   

 

Teklifler

 

1.-   Mersin Milletvekili İsa Gök ve 15 Milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

2.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi (2/42) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

3.-   Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Devlet Memurları Kanununun 657/4 üncü Maddesinin C Fıkrasına Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/43) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2007)

 

Rapor

 

            1.- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/337) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 5.11.2007) (GÜNDEME)

 

Tezkere

 

              1.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/209) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2007)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir konuşmasında kullandığı ifadeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

2.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı sınır kapılarının dini bayramlarda açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Çin’den ithal edilen ürünlerin sağlığa uygun olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

4.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Sinop’taki bir kaynak suyu projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Irak ile ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yayalara yönelik trafik altyapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yıkım kararı verilen iki binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Hakkari’deki terör saldırısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’n, BBC’nin “terörist” yerine kullandığı tanımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, son günlerdeki terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

7.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

8.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, RTÜK’ün terör konusundaki bir yayın durdurma kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

9.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hamilelik dönemi ilaçlarındaki katkı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

10.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da esnaf ve küçük işletmelerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

11.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çankaya Köşkünün tadilat ve dekorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

12.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Kaz Dağlarındaki altın arama çalışmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

13.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya ormanlarında zararlı böceklerle mücadeleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

14.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, DSİ VI. Bölge Müdürlüğünün projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

15.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT ihalelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

16.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT’deki personel hareketliliğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

17.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT Genel Müdür Vekilinin yurt dışı gezilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

18.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı deniz araçlarına ÖTV’siz akaryakıt kullandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

19.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, akarsularda işletme hakkı devriyle enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

20.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli İl Özel İdaresinin iş akitlerini fesh ettiği işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

21.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, turizmde ölü sezondaki istihdama ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

22.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir hizmet alım ihalesine yönelik soruşturmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

23.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Devlet Tiyatrosunun yeni mekan ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

24.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Çankaya Köşkünün tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

25.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, iptal edilen yönetmeliğe göre atanan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

26.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, öğretmen ve öğrencilerin teröre tepki eylemlerine katılımının yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

27.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

28.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

29.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Türk Telekom’daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

30.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Batı Çevre yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

31.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İzmit-Yalova bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

32.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Devlet Hastanesinin onarım ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

33.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki kamu hastanelerinin yeni doğan ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

34.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Time Dergisinde yer alan sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

35.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kurumlara geçen personele ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

36.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, BM CDAW Komitesi tavsiye kararlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

37.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, 2847 sayılı Kanuna aykırı derneklere ve gazi aylıklarındaki farklara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

38.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

39.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ceyhan Adliyesine ikinci bir sulh ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

40.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, BAĞ-KUR’a sonradan kayıt ve tescil edilen çiftçilerin geriye dönük borçlanma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

41.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, garsonların TBMM dışında görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)