Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 22

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Kasım  2007 Cuma   

 

Raporlar

 

 

1.- 8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/26) (S.Sayısı: 45) (Dağıtma tarihi: 2.11.2007) (GÜNDEME)

2.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/268) (S.Sayısı: 46) (Dağıtma tarihi: 2.11.2007) (GÜNDEME)