Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 21

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Kasım 2007 Perşembe   

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/30) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/31) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/32) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/34) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Devlet Memurları Kanunu İle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/35) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/36) (Milli Savunma, Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

            7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

            8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/38) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

            9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/39) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

            10.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/40) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

            1.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 203 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007)

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

2.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana’daki lagünlerin karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

3.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)