Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 20

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Ekim 2007 Çarşamba   

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)