Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                      No:  199

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 31 Temmuz 2008 Perşembe

 

 Rapor

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 4 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali ile Bursa Milletvekili Mehmet Altan   Karapaşaoğlu’nun;  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında  Kanun  Teklifi;  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı Maddesinin Geçici 23 üncü Maddesi 1 inci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 1 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına   Dair   Kanun  Teklifi;  Trabzon  Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in; 5510  Sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/310, 2/246, 2/305, 2/312, 2/313) (S. Sayısı: 282) (Dağıtma tarihi: 31.7.2008) (GÜNDEME)

 

 

            GK 199'a Ek