Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  198

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Temmuz 2008 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 4 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/310) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2008)

2.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/311) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2008)

3.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 1 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/312) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2008)

4.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/313) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2008)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

2.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

3.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yerli kömür rezervlerinin kullanılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

4.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

5.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı yol yapımı projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, İstanbul’un şebeke suyuyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/7/2008)

2.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ergenekon Soruşturmasındaki tanık koruma tedbirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4585) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

3.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Rusya’daki Türk okullarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4586) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

4.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, su yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ergenekon Soruşturmasında dinlenen gizli tanıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4588) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, iletişim dinleme ve izleme yetkisine sahip kurumların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

7.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ÇAYKUR işçilerine sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4590) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

8.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Melen Çayı projesine ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4591) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

9.-   Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Tapu Arşiv Daire Başkanlığına yapılan belge ve çalışma taleplerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4592) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

10.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TARBİS projesine ve Tapu Arşiv Daire Başkanının görevden alınmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4593) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

11.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, bir yazışmaya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4594) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

12.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da oluşan altyapı hasarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4595) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

13.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, çocuk işçilere yönelik proje ve çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4596) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

14.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, prim ve diğer borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanundaki başvuru süresine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4597) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

15.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Halkbank’tan kredi kullanan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/4598) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

16.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, çiftçilerin Ziraat Bankasından kredi kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4599) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

17.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta kömür dağıtımına ve doğalgaz kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4600) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

18.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, çalışanların ücretlerinin ve iş ortamlarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4601) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, AKM alanındaki bir lokalin yıkımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4602) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

20.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Arkeologlar Derneği Genel Merkezinin yıkımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

21.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, bir kamu binasının yıkımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4604) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

22.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’taki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4605) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

23.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Eğirdir’de öğretmen sıkıntısı çeken okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4606) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

24.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4607) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

25.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Sağlık Meslek Lisesi çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4608) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

26.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Hınıs Anadolu Lisesi binasına ve Erzurum’daki kız çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4609) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

27.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Hınıs Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4610) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

28.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, İznik Devlet Hastanesindeki cerrah açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

29.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’in şebeke suyundaki arsenik oranı ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

30.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, meyve ve sebzedeki kayıtdışılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4613) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

31.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TMO’nun hububat alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4614) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

32.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, vişne üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4615) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

33.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, çiftçilerin desteklenmesine ve arazi planlamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4616) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

34.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki suni tohumlama destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4617) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

35.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki fark ödemesi desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4618) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

36.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, tarımsal amaçlı kooperatiflerin hayvan alımı ihalelerini sonuçlandıramamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4619) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

37.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir derneğin faaliyetlerine ve TCDD ile ilişkilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4620) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

38.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, bazı özelleştirmelere ve karayolu projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4621) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

39.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yer altı sularının bilinçli kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4622) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

40.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Kepsut İlçesindeki cezaevi inşaatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4623) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/7/2008)

41.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, hacca götürülecek kasap ve kasap yardımcılarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4624) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

42.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ihraç tarım ürünlerinde yaşanan geri dönüşlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/4625) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

43.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Oymapınar ve Gezende HES’lerdeki üretime ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4626) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

44.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, gümrüklerdeki el koyma ve soruşturmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/4627) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)

45.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, SHÇEK’in taraf olduğu davalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4628) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/7/2008)