Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  197

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Temmuz 2008 Salı

 

 

Raporlar

 

1.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) (GÜNDEME)

2.- Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 280) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) (GÜNDEME)

3.- Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıkları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2008)