Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  195

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Temmuz 2008 Cuma

 

 

 

Tasarılar

 

            1.- Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/633) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2008)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/634) ( Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 21.7.2008)

 

Tezkere

 

            1.- Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/518) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2008)

 

Raporlar

 

1.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/605) (S. Sayısı: 275) (Dağıtma tarihi: 25.7.2008) (GÜNDEME)

2.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve Konya Milletvekili Hasan Angı’nın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/301) (S.Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 25.7.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

2.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

3.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

4.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

5.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İslam Konferansı Örgütü ile imzalanan bir anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

6.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

7.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

8.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

9.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

10.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

11.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

12.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, polis nöbet kulübelerinin güvenlik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

13.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Mersin’in Gülnar İlçesindeki orman yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

14.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Mersin’e havaalanı yapımına ve Adana Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon soruşturmasındaki bir yazışmanın basında çıkmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4459) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

2.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir grubun ilişkileri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4460) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

3.-    Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bir taş ocağının çevredeki zeytinliğe verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4461) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

4.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4462) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

5.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4463) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

6.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, tutukluluğunda hastalanarak hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4464) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

7.-    Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, ceza infaz kurumları personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4465) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

8.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ceza infaz kurumu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4466) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

9.-    Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, köylere afet yardımında ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4467) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

10.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Düzce’de prefabrik konutlardaki depremzedelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4468) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

11.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Gülnar İlçesindeki orman yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4469) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

12.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Yatağan Termik Santralinin arıtma sistemine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4470) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

13.-      Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, polislik sınavındaki yaş sınırına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4471) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

14.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Bursa-Orhangazi Belediyesince bir festivaldeki gösterilerin iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4472) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

15.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, il özel idarelerinin bölünmüş yol harcamalarına ve belediyelerin lale dikimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4473) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

16.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Belediyesince kiraya verilen bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4474) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

17.-      Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bir köyün yakınındaki askeri birliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4475) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

18.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, KÖYDES ihale ilanlarının yayınlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4476) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

19.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya 100. Yıl Spor Kompleksi Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4477) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

20.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, soruşturma açılan ve görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4478) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

21.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, büyükşehir belediyelerinin borçlarına ve kamudan alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4479) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

22.-      Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, TEDAŞ’ta raportör olarak çalışan personelin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4480) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

23.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, ücretli ikram yapan havayolu şirketlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4481) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

24.-      İzmir Milletvekili Erdal Kalkan’ın, İzmir’in içme suyunda arsenik olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4482) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

25.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, keneyle mücadeleye ve bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4483) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

26.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Korkuteli Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4484) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

27.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, keneyle mücadeleye ve Karabük’teki Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4485) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

28.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, üreticilerin bazı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4486) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

29.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, destekleme primi ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4487) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/7/2008)

30.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, beyaz et sektöründeki sıkıntılara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4488) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

31.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Gülnar Kültür Sarayı inşasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4489) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

32.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Halkbank’ın sözleşmeli personeline yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4490) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

33.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin şoförlük hizmeti alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4491) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/7/2008)

34.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TOKİ Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4492) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

35.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir soruşturmayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4493) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

36.-      Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Adana’daki kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4494) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

37.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana Metrosuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4495) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

38.-      Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’daki işsizliğe ve esnafın sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4496) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

39.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yükseköğretim Kurumunda görevlendirilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4497) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

40.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4498) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

41.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kuraklıktan doğan zararların tarım sigortası kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4499) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

42.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, zirai ilaç kullanımına ve kalıntılarının analizine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

43.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

44.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya İlçesindeki deprem riskine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

45.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gemlik İlçesindeki deprem riskine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4503) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

46.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, darbe girişimi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4504) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

47.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir cezaevinde ziyaretçilere yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4505) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

48.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir cezaevinde ziyaretçilere yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4506) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

49.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, orman yangınlarına yönelik önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4507) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

50.-      Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, Gülnar’da meydana gelen orman yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4508) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

51.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Gülnar’da meydana gelen orman yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4509) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

52.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Düzce’de çöp entegre tesisi olarak belirlenen alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4510) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

53.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4511) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

54.-      Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Adana Büyükşehir, Seyhan ve Yüreğir Belediyelerinin gelir ve giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4512) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

55.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin su sayacı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4513) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

56.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, büyükelçilik ve konsolosluklarda görevlendirilen polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4514) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

57.-      Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4515) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

58.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gönül Köprüsü Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4516) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

59.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, eğitim kurumları yöneticileriyle ilgili genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4517) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

60.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Bozkır Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4518) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

61.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ek ders ücretleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4519) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

62.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, özel eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4520) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

63.-      Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Adana’daki işsizlik sorununa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4521) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

64.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, hipermarketlere yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4522) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

65.-      Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Karataş İlçesindeki çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4523) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

66.-      Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, desteklemeden faydalanamayan yem bitkisi ekicilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4524) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

67.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tarımsal üretimde kullanılan ilaçlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4525) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)

68.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Yalova Altınova Tersaneciler Girişim A.Ş’nin ortaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4526) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

69.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla Aydınlı Koyunda yapılan dolgulara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4527) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

70.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, telefonların dinlenmesi konusundaki söylentilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4528) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

71.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4529) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

72.-      Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bir firmanın kazandığı ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4530) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

73.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Fethiye Üzümlü Çimento Fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4531) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/7/2008)

74.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4532) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/7/2008)