Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  194

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Temmuz 2008 Perşembe

 

 

 

Rapor

 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak’ın; Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi Dairelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/299) (S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 24.7.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/260) (Başkanlığa Geliş Tarihi:17.07.2008)

2- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya’da kayısı piyasasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/261) (Başkanlığa geliş tarihi:18.07.2008)