Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                               No:  193

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Temmuz 2008 Çarşamba

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/632) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2008)

 

 

Teklifler

 

            1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/304) (Anayasa Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2008)

            2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı Maddesinin Geçici 23 üncü Maddesi 1 nci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/305) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2008)

            3.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/306) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2008)

            4.- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/307) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2008)

            5.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ve İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin; 3218 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/308) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2008)

            6.- İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit’in; 3671 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/309) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının araştırılarak   alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/257) (Başkanlığa Geliş Tarihi:15.07.2008)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal  Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/258) (Başkanlığa geliş tarihi:15.07.2008)

3- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri  uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/259) (Başkanlığa geliş tarihi:16.07.2008)