Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  192

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Temmuz 2008 Salı

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

            1- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/253) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 10.7.2008)

2- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, İzmir’deki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/254) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.7.2008)

3- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2008)

4- Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 Milletvekilinin, ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2008)