Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  191

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Temmuz 2008 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/631) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 8.7.2008)

 

 

Teklifler

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 7 Milletvekilinin; 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/302) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2008)

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 2 Milletvekilinin; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/303) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2008)

 

Tezkereler

 

1.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/515) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2008)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/516) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2008)

3.- İstanbul Milletvekili Necat Birinci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/517) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, 10 numara yağdaki denetim sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3831)

2.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3834)

3.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yabancı bankaların ipotek yolu ile tarım arazilerine el koymasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3836)

4.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, telefon dinleme ve takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3837)

5.-  Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, kömür dağıtılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3838)

6.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Osmaniye Devlet Hastanesindeki soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3839)

7.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ortam dinlemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3842)

8.-  Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Kıbrıs’taki bir cezaevinde çıkan yangında bir mahkumun hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3843)

9.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Fethullah Gülen’in sigortalılığına yönelik bir iddiaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3848)

10.-      İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3861)

11.-      Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Avrupa Parlamentosunda yaptığı bir konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3862)

12.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Türkiye Kömür İşletmelerinin zarar ettiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3863)

13.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, enerji arzına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864)

14.-      Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da şehir içi ulaşımdaki kart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3865)

15.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3866)

16.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te şehir içi ulaşımdaki zamma ve özelleştirilmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3867)

17.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’nın kentsel sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3868)

18.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin sağlık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3869)

19.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin sağlık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3870)

20.-      Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, KÖYDES ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3871)

21.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bazı belediyelerin işçi maaşlarını zamanında ödeyememelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3872)

22.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki tehlikeli atık yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3873)

23.-      Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Darıca Belediye Başkanına yönelik soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3874)

24.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Altındağ Belediyesi çalışanlarının başka kurumlara atanmaları ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3875)

25.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3876)

26.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çatalan Beldesinde belirlenen sağlık merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3878)

27.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Eğribel Geçitiyle ilgili soru önergelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3883)

28.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Bulancak İskelesinin uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3884)

29.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yeni tersane alanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3885)

30.-   Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Karadeniz Sahil Yolu Giresun geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3886)

31.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki boş sağlık personeli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3887)

32.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki belediyelerin ödeneklerine ve borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3892)

33.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3900)

34.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir balıkçı barınağı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3901)

35.-      Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3905)

36.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Emniyet Teşkilatında teknik izleme birimi kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3906)

37.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Başak Sigorta ve Başak Emekliliğin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3907)

38.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir yakınının silah ruhsatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3909)

39.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3915)

40.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun yaptığı bir sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3922)

41.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, DTP etkinliklerine katılan araçlara keyfi ceza kesildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3923)

42.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas İlçesindeki hayvan hırsızlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3925)

43.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da Kızılırmak’tan getirilen suyun şebekeye verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3928)

44.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya İl Özel İdaresi hesaplarındaki bir usulsüzlük iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3929)

45.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir alışveriş merkezine kaçak kat yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3930)

46.-   Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’taki vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3934)

47.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, engellilerin eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3938)

48.-   İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, şehit yakınlarının ve gazilerin desteklenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3942)

49.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, engellilerin sağlık hizmeti alımındaki sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3944)

50.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, ekonomideki duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3945)

51.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, THY’nin bir uçuşuyla ilgili iddiaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3956)

52.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca verilen yetki belgelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3957)

53.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3961)

54.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, izleme, dinleme ve fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964)