Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  190

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Temmuz 2008 Cuma

 

Teklifler

 

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur ve 12 Milletvekilinin; Zeytincilikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/300) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2008)

2.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve Konya Milletvekili Hasan Angı’nın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/301) (Adalet; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2008)

 

Rapor

 

            1.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 2 Milletvekilinin; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/297) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi: 18.7.2008) (GÜNDEME)

 

 

Tezkere

 

            1.- Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/514) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2008)

 

 

Gensoru Önergesi

 

 

1- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, 9 Ocak 2007 tarihinde Bağdat’ta düşen ve Türk işçilerinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan yabancı bir şirkete ait uçağın gerekli güvenlik önlemleri almamasına ve yeterli mali mesuliyet sigortası sağlamamasına rağmen uçuşuna izin veren sorumluları himaye ederek sağlıklı soruşturma yürütülmesine engel olduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16/7/2008) (Dağıtma tarihi: 18.7.2008)