Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 19

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Ekim 2007 Salı   

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/443) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2007)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/444) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2007)

 

Teklifler

 

            1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/27) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2007)

            2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun hükmünde Kararname ve Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/28) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            3.- Çorum Milletvekili Derviş Günday ve 34 Milletvekilinin; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Birer Geçici Madde Eklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Karaman Milletvekili Hasan ÇALIŞ’ın, sulama kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

2.-   Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN’ın, Ordu’ya yapılması planlanan havaalanı ve limana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

3.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Merkez Cami imamının görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said YAZICIOĞLU) sözlü soru önergesi (6/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

4.-   Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Kepez Belediyesinin beceri ve meslek kazandırma kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

5.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih ATAY’ın, Başbakanlığa yeni bir uçak alınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, yeşilkart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

3.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Ceyhan İlçesinin Adliye binası ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

4.-   Ankara Milletvekili Tekin BİNGÖL’ün, Özel Sağlık Kurum veya Kuruluşlarından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin bir maddesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Tuzla’daki bir arsanın imar durumunda yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

6.-   Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, yerli ve yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

7.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

8.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ulaştırılan bir gönderiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

9.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Cumhurbaşkanının kızının düğünündeki bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

10.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, Anamur İlçesinde baraj yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

11.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Seyhan Belediyesinden beklenen bazı hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

12.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Yargıçlar ve Savcılar Birliğine baskı ve engelleme yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

13.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un kolera vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

14.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Alibeyköy Deresindeki ıslah çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

15.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Başbakanlıkta görevli bir şahısla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

16.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, mahalli idareler seçimlerine yönelik bazı çalışmalar olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

17.-     Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ’un, Yeşil Bağcılar Beldesinin naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

18.-     Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR’ın, Şırnak’ta sel mağdurlarına yapılacak yardıma ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü personelinin lojman ihtiyacına ve özlük haklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki Tapu Kadastro Müdürlüklerinin hizmet binaları ve personel ihtiyaçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

21.-     Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK’ın, BAĞ-KUR’lulara ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

22.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Beşiktaş’ta SSK’ya ait bir arsanın satışına ve imar durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

23.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, muhtaç ve özürlü aylığı bağlanmasındaki prosedüre ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/436) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Yenişehir Kocasu Deresindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bir köydeki gölet çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

27.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ’nin, Gediz Havzasındaki çevre koruma ve ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

30.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk URAS’ın, Kaz Dağlarındaki maden arama çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

31.-     Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU’nun, Karadeniz Bakır İşletmelerinin atık sularının Murgul Irmağını kirletmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

32.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, Kaz Dağlarındaki altın arama çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

33.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, İğneada’da çevreyi etkileyecek bazı projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

34.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, küçük sanayi sitelerindeki elektrik tarifelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

35.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ’ın, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

36.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Adana’nın trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

37.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin otopark işletmeciliği yapan bir iştirakine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

38.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ’ın, İstanbul’daki dere ıslahı ve altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

39.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’daki bir kuduz vakasına ve kuduza karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

40.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, Diyarbakır Yenişehir Belediyesinin ihalelerine ve çocuk korosu ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

41.-     Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR’ın, bölücü terör örgütü üyesi bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

42.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK’ün, İstanbul-Beykoz’da polis hakkındaki bir hakaret ve darp iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

43.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, sit alanı ilan edilen Adana Tepebağ’ın değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

44.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, uluslar arası bir kitap fuarında Mevlana’nın tanıtımına ayrılan standın boş bırakılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

45.-     Mersin Milletvekili İsa GÖK’ün, yurt dışındaki kitap fuarlarında ve bir gecede dağıtılan bazı kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

46.-     Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ’un, Muğla’da bazı köylerin arazilerinin kamulaştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

47.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Antalya’daki bir özel kız öğrenci yurdu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

48.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Seviye Belirleme Sınavı sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

49.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

50.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, özel öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

51.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

52.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, dava konusu olan görevden alma ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

53.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, yürürlüğü durdurulan yönetmeliğe göre atanan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

54.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir Hasan Sağlam Öğretmenevinde verilen bir iftar yemeğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki bir yatılı ilköğretim bölge okulunun eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

56.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Ankara’nın şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

57.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul’daki bir kuduz vakasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

58.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, Anamur İlçesinin içme suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

59.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, sahipsiz hayvanlara yönelik belediye hizmetlerine ve hayvan barınaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

60.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ’ın, SSPE hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

61.-     İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ’ın, üniversite hastanelerinin mali kaynak sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

62.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, narenciye üretimi ve pazarlamasındaki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

63.-     Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, hayvancılıkla geçinenlere ödenmesi gereken primlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

64.-     Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK’ın, tarımsal amaçlı transfer kapsamındaki ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

65.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, süt üreticilerine prim ve destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

66.-     Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER’in, kuraklıktan etkilenen siyah incir üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

67.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, PTT’de mahkeme kararına rağmen atanmayan bürokratlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

68.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ’nin, İzmir İlinde ulaşım konusundaki bazı çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-İkizdere-İspir-Erzurum yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

70.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ’in, Beylikova tren istasyonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

71.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, sosyal yardım yapan vakıf ve derneklere uygulanan vergi muafiyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007)

72.-     Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK’ın, TÜİK’in istihdam verilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım EKREN) yazılı soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

73.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İSKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

74.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Özelleştirme İdaresinin Petkim hisselerinin satışıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

75.-     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, sözleşmeli ve geçici personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

76.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, iletişim altyapısının güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

77.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Danıştay kararına rağmen TMSF’nin devraldığı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

78.-     İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

79.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da görev yapan bir öğretmenle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

80.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir inşaat şirketine verilen kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

81.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Irak Devlet Başkan Yardımcısının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

82.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Irak’la imzalanan Terörle Mücadele Anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

83.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, şehit aileleri ve gazilere sağlanan haklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

84.-     İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Hakkari’deki terör saldırısı ile ilgili olarak RTÜK’ün yayın durdurma kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

85.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, tıbbi cihaz üreticisi bir firmadaki çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

86.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, BAĞ-KUR sigortalılarının basamak yükseltmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

87.-     Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Çine Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

88.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, DSİ’nin Edirne’deki projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

89.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, KÖYDES projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

90.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’daki su baskınlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

91.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, sağlık meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

92.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, okula gönderilmeyen çocuklara ve eğitime katkı paylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

93.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de kurulması planlanan otomotiv ve dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

94.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki organize sanayi bölgelerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

95.-     Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’daki sertifikalı tohumluk destekleme ödemelerine ve çeltik tarımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

96.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, ikinci el tarım makinaları ithalatının durdurulacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

97.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya bağlantılı karayollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

98.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş Bölgesel Havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

99.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep’te internet ve telefon bağlantılarındaki aksaklıklara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

100.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Habur Sınır Kapısının durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

101.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Çukurca’daki taburun top atışlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

102.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, müzik ve sinema eserleri sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)

103.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, altın rezervine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

104.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan personele ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007)

105.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Hopa Kemalpaşa-Sarp karayolunun ihale ve yapım sürecine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

106.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, evlat edinmeye ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

107.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Ertan’ın, halkoylamasına katılmayanlara uygulanacak para cezasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

108.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Levent’teki HSBC binasının onarım ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 34 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, Giresun-Şebinkarahisar yolunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/24)

2.-   Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, Karadeniz sahil yolunun Giresun İli sınırlarındaki sinyalizasyon sistemine ve trafik işaretlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/25)

3.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki engellilere yönelik ücret düzenlemesinin seyahat firmalarınca uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31)

4.-   İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, bir Iraklı temsilcinin Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili yazdığı makaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37)

5.-   Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, belediyelerce yapılan sosyal amaçlı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/41)

6.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Adana’da su kaynaklarının rasyonel kullanımına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/42)

7.-   Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, Giresun İlinin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/43)

8.-   Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, Ordu-Tire-Giresun Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/50)

9.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/51)

10.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Filistin’den getirilen bazı vatandaşların yol ve konaklama giderlerinin tahsili için borçlandırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/53)

11.-     Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ’ün, Manisa Gördes Barajının yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/67)

12.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Söke Ovasında yaşanan kuraklığa, Ege Bölgesinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ve pamuk üreticilerine hasat desteği verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/68)

13.-     Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY’ın, Kırıkkale Cumhuriyet meydanında bulunan ve yenilenmek üzere sökülen Atatürk heykeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/70)

14.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, selden zarar gören Göle-Koyunlu yolunun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/71)

15.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, köy ve mahalle muhtarlarının bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/72)

16.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, AİHM yargıçlarının seçimine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/75)

17.-     Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU’nun, ziraat mühendisleri ile veteriner hekimlerin maaşları arasındaki farklılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/76)

18.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin suyun buharlaşmasına karşı önlemler alıp almadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/87)

19.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT’in, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/90)

20.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, sorumsuzca kullanılan yanıcı ve patlayıcı maddelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/92)

21.-     İzmir Milletvekili Kemal ANADOL’un, Küçükmenderes Beydağı Barajının yapımına ve sulama şebekesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/94)

22.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, petrol kaçakçılığına yönelik başlatılan inceleme ve soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/95)

23.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan ülkelere ve terör örgütünden ele geçirilen silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/96)

24.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Nevşehir-Avanos içme suyuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/97) 

25.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, karayolları bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/98)  

26.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, karayolları yol şerit çizgilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/99)

27.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, TOKİ’nin satışını yaptığı taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/101)

28.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Adana-İncirlik üssünde nükleer başlıklı füze bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/103)

29.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Berceste İşletmesinin sahibinin vurulmasında azmettirici olarak tutuklanan şahsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/105)

30.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, vekaleten görevlendirilen bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/106)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zeytin ve zeytinyağı politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/109)  

32.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekiline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/110)

33.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, bazı bankaların genel müdürlüklerinin ve Merkez Bankasının İstanbul’a taşınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/112)

34.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, Kaz Dağındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/113)

35.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’daki okulların su depolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/114)

36.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur’da mermerciliğin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/116)

37.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılının açılışı nedeniyle Başbakanın yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/117)       

38.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK’ün, yurt dışından finanse edilen depreme yönelik projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/118)

39.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, yapılan dersliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/120)

40.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’da şehir içinde kurulan baz istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/121)

41.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya’daki atık su deşarjına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/122)

42.-     Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, Ergene Nehri ve havzasındaki kirlenmeye karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/127)

43.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki mobil santrallerin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/129)

44.-     Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Longoz ormanlarını etkileyecek su projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/131)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Babasultan Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/132)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nilüfer Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/133)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Boğazköy Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/134)

48.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, projelendirilen ve yapımına başlanan enerji santrallerine ve Afşin Elbistan termik santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/137)

49.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki mobil santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/138)

50.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Nijerya uyruklu bir kişinin Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünde kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/140)

51.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki kompleks spor tesislerinin bulunduğu alanda yapılacağı iddia edilen imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/141)

52.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’daki asayiş olaylarına ve kamera sistemi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/142)

53.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, ASKİ’de görevden alınan bürokratlara ve Kızılırmak suyunun tahlillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/143)

54.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Selçuklu Belediyesi Denetim Komisyonu Raporuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/144)

55.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, mevsimlik işçilerin trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/145)

56.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Polis Meslek Yüksek Okulu sınavları ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/146)

57.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/147)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gemlik-Orhangazi yolundaki bir kavşağın trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/148)

59.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Güzel Sanatlar eski Genel Müdürü hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/149)

60.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da özel tiyatrolara yapılan Devlet desteğine ve turizm teşviklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/151)

61.-     Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN’ın, satışı yapılan Hazine taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/154)

62.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da kapanan işyerleri ve satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/156)

63.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, emekli aylıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/157)

64.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun İline ayrılan bütçe ödeneğine ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/160)

65.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da Onkoloji ve Kardiyoloji hastaneleri kurulup kurulmayacağına ve artan kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/204)

66.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla-Ortaca’daki bir sağlık ocağının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/205)

67.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, toplatma kararı olan bir ağrı kesici ilaca ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/206)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhangazi ilçesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/207)

69.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, seçim döneminde verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/208)

70.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara şehir şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/209)

71.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali SUSAM’ın, Ege Bölgesinde kuraklıktan etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/212)

72.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun’da deniz salyangozu avındaki sınırlamaya ve Doğrudan Gelir Desteği uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/213)

73.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/214)

74.-     Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, il kontrol müdürlüklerindeki analiz sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/215)

75.-     İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, kuraklığın ayçiçeği üreticilerine etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/216)

76.-     İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, TMO’nun dahilde işleme rejimi kapsamındaki buğday satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/217)

77.-     Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, Devlet Demiryollarının Edirne-Halkalı hattında yapılan bakım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/218)

78.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun garı ve limanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/219)

79.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ’in, Eskişehir Gar Geçişi Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/220)

80.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da yük taşımacılığıyla ilgili bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/221)

81.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, TCDD’nin kuracağı lojistik köylere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/222)

82.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-İzmir demiryolu hattındaki lüks tren ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/223)

83.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da hava ulaşımında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/224)

84.-     İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, THY’nin Güney Afrika’ya bir gezi düzenleyeceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/226)

85.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Yunanistan’ın Sakız Adasında bir manastırda düzenlenen sergiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/228)