Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  189

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Temmuz 2008 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.- Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/629) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2008)

2.- Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/630) (Milli Eğitim, kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2008)

 

Tezkere

 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/513) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2008)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar OSB’deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

2.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, BOTAŞ’ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, DSİ’nin özel baraj ve gölet inşaatlarını denetimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

4.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

5.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının yaygınlaşmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

6.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediyelerin elektrik borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

7.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

8.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

9.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

10.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TEDAŞ’ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

12.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

13.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, veteriner hekimlerin mali haklarının iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

14.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

15.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

16.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da sivrisinekle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

17.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gazipaşa’daki bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

18.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da toplu taşımadaki Antkart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

19.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

20.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

21.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

22.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

23.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

24.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde-Kayseri demiryolundan OSB’lere bağlantı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

25.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

26.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

27.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

28.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

29.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

30.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

31.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

32.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

33.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4426) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

2.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, enerji üretimine ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4427) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4428) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

4.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bir göletin yükseltilmesine ve bir gölün değerlendirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4429) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kütahya’daki bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4430) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

6.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çevre Kanununa muhalefetten verilen cezalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4431) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

7.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Çatalağzı Termik Santralinin olumsuz etkilerine karşı önlem alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4432) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

8.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santralindeki bir grup çalışanın kadroya alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4433) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

9.-   Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, jeotermal sahalardaki başvuru sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4434) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

10.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki maden rezervine ve verilen ruhsatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4435) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

11.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4436) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

12.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kocaeli’de organ mafyası haberlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

13.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4438) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

14.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Emniyet Teşkilatının yurt dışı temsilciliklere atanacak personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4439) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

15.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kamu İhale Kurumunun incelemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4440) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

16.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kamu İhale Kurumunun Adana’daki ihalelerle ilgili incelemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4441) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

17.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık binasının tadilatı ile derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4442) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten’in, İzmir’de yeni kurulan ilçelerdeki şube müdürlükleri atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4443) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

19.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir ilköğretim müfettişi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4444) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

20.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Turgutlu’daki bir hastanenin acil servisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4445) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

21.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, OSB’lere yapılan Devlet yardımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4446) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

22.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir besicilik desteğinin uygulanacağı illere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4447) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

23.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4448) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

24.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, iyi tarım uygulamalarının kontrol ve sertifikasyonuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4449) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

25.-     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, buğday taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4450) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

26.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, D-100 karayolundaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4451) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

27.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4452) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

28.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Bulgaristan ile taşımacılıkta yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

29.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki bazı yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

30.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Turgutlu adliye binası inşaatına ve ağır ceza mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4455) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008)

31.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Aspendos ve Perge’deki tarihi alanların gösteri merkezi amaçlı kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4456) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

32.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürünün yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4457) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

33.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, evden kaçan veya kaçırılan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4458) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008)

 

 

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

            1- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/250) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 10.7.2008)

2- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/251) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 10.7.2008)

3- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2008)