Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  188

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Temmuz 2008 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 2/270, 2/277) (S.Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) (GÜNDEME)

2.- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/627) (S.Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) (GÜNDEME) 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 2 Temmuz Sivas olayları davasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir işlemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4371) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kamu bankalarının sponsorluk ve reklam bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4372) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Almanya’da 9 Türkün öldüğü yangın olayının soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4373) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, THY’nin bir broşüründeki Türkiye haritasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4374) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir grup TÜPRAŞ hissesinin satışındaki kamu zararı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4375) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

6.-   Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, fiyat farkı esaslarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4376) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

7.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yatağan İlçesindeki istimlak bedellerine ve bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4377) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

8.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir haber ajansına baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4378) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

9.-   Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in, bir merkez valisi hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4379) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

10.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir milletvekilinin sarf ettiği bazı sözlere yönelik soruşturma talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4380) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

11.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ergenekon Soruşturmasındaki göz altına almalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4381) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

12.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, prim borçlularına kredi imkanı sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4382) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

13.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İncirlik Üssünde sigortasız çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4383) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Nurdağı Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4384) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

15.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, orman yangınları önlemlerine ve ormanların geliştirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4385) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

16.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir-Aliağa’da yapılacak termik santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4386) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

17.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki maden aramalarına ve enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4387) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

18.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, elektrik zammına ve alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4388) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

19.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, rüzgar santrali lisans başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4389) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

20.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Aliağa’da yapılacak termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4390) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yatağan İlçesindeki kamulaştırmalara ve bir TOKİ projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4391) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

22.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, rüzgar enerjisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4392) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

23.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Karabük Belediye Başkanının festivaldeki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4393) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

24.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir mitingde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4394) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

25.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ege Bölgesinde kaybolan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4395) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

26.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Bakanlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4396) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

27.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Şarkikaraağaç İlçesindeki bazı köylerin kanalizasyon ve bir kasabanın yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4397) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

28.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, ATO Başkanının odasında bulunan silaha ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4398) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

29.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Milas Kaymakamının görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4399) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

30.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4400) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

31.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, sulamada ve köy içme sularında kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4401) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

32.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’in şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

33.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

34.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4404) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

35.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu Doğum ve Çocuk Hastanesinin kadro durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4405) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

36.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4406) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

37.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, ayakkabıcılık sektöründeki sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4407) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

38.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, küçük esnaf, sanatkar ve bakkalların sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4408) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

39.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4409) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

40.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Akhisar’da zeytinciliğin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4410) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

41.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gübretaş’ın İran’da gübre fabrikası almasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4411) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

42.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, çay eksperlerinin özlük haklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4412) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TMO’nun depo stokları ile yatırımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4413) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

44.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, keneyle mücadeleye yönelik ilaç ihalesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4414) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

45.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, çiftçi borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4415) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

46.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, hayvancılık desteklemesinden yararlanamayan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4416) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

47.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Sabah-ATV’de hissesi bulunan küçük yatırımcılara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4417) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

48.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Anamur Gümrüğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/4418) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

49.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılan bir atamaya ve Müzekart projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4419) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

50.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İncirlik’teki ABD üssünde nükleer silah bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4420) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2008)

51.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SBS’deki bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4421) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

52.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmelerde yaşanan bir soruna ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4422) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

53.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, kadastro çalışmalarındaki askı süresine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4423) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2008)

54.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, E-90 karayolunun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4424) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2008)

55.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir milletvekilinin sarf ettiği sözlere ve kütüphaneden ödünç alınan bazı yayınlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4425) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2008)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

            1- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/247) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 3.7.2008)

2- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/248) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 9.7.2008)

3- Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun’daki işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/249) (Başkanlığa geliş tarihi:9.7.2008)