Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  187

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Temmuz 2008 Salı

 

 

Rapor

 

            1.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/589) (S.Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 15.7.2008) (GÜNDEME)

 

 Gelen Kağıt 187’ ye Ek