Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  186

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Temmuz 2008 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/628) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3536)

2.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’da yapılacak balıkçı barınaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3538)

3.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kulu’daki atıl kamu taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3541)

4.-    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancı ülke veya şirketlerden para yardımı alan vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3560)

5.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3561)

6.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul-Çavuşbaşı’ndaki kaçak yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3562)

7.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün şebeke suyu projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3563)       

8.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun-Arsuz bölünmüş yoluna ve Çardak Yaylası yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3571)

9.-    Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, kamyoncu esnafının sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3572)

10.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın ziyaretine ve Bartın’daki enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3576)

11.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şırnak-Beytüşşebap’taki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3578)

12.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Maliye Bakanının bir açıklamasına ve Antalya’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3586)

13.-      Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3587)

14.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3589)

15.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, TOKİ Halkalı konutlarındaki toplu ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3604)

16.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Gaziosmanpaşa Belediyesinin iş merkezine dönüştürülen bir binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3605)

17.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3606)

18.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir görevde yükselme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3616)

19.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Havran İlçesinin köylerindeki ebe açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3619)

20.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Silifke Göğüs Hastanesi Projesine ve Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3620)

21.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yeşil kartlıların sağlık giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3621)

22.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kadına ve çocuğa yönelik şiddete duyarlı personel çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3622)

23.-      Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TCDD’nin lojman tahsislerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3623)

24.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Mersin-Antalya deniz taşımacılığı ve Mersin Hava Limanı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3624)

25.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Silifke bağlantılı bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3625)

26.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bulgar güvenlik görevlilerinin Türk balıkçılara saldırmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3626)

27.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin izlendiği ve dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3632)

28.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3634)

29.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3636)

30.-      Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, türbanlı bir hekimin görev yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3637)

31.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da kart içi ulaşımdaki kent uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3638)

32.-      Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün,  Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3639)

33.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin izlendiği ve dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3640)

34.-      Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3642)

35.-      Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin borçlarına ve ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3643)

36.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3646)

37.-      Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3649)

38.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Güngören Belediyesinin bir reklam kampanyasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3655)

39.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3656)

40.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve  izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3657)

41.-      Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara’da yapılan alışveriş merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3658)

42.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve  izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3659)

43.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bazı illerdeki trafiğe kayıtlı araç sayısına ve uygulanan cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3660)

44.-      Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Pasinler Belediyesi işçilerinin maaşlarının ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661)

45.-      Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin İl Özel İdaresine olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3662)

46.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’da cadde ve sokaklardaki otopark uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3663)

47.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de 19 Mayıs’taki çelenk koyma törenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676)

48.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3690)

49.-      Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, ticari taksilerin il dışına çıkma şartlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3691)

50.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3692)

51.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3693)

52.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3694)

53.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3695)

54.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3696)

55.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, liman hizmetleri tarifelerindeki artışlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3697)

56.-      İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, kene ile mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3703)

57.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İngiltere Kraliçesinin gemisinin Türk Bayrağı çekmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3704)

58.-      İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İstanbul’da finans merkezi olarak belirlenen alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3705)

59.-      Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Çubuk Barajı ve Çayının korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3710)

60.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bilgisayar kullanımının sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3716)

61.-      Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3717)

62.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bir kavşaktaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3720)

63.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Almanya’da yürütülen bir soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3729)

64.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sultanbeyli Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3731)

65.-      Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3732)

66.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Bor madenciliğindeki bazı gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3733)

67.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, hakkında soruşturma açılan müfettişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3738)

68.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir doktorun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3740)

69.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, teknikerlerin unvan kullanımındaki sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743)

70.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl deprem konutlarının altyapısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3747)

71.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3757)

72.-      Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, İsrail-Suriye arasındaki arabuluculukta su kaynakları konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758)

73.-      Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Mavi Hat Operasyonu kapsamında yargılanan bazı kişilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3760)

74.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta’ya aktarılan KÖYDES ve BELDES ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3761)

75.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, asayiş suçlarına ve polise karşı işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3762)

76.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel harekat personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3764)

77.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel harekat personelinin görevlendirildiği yerlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3765)

78.-      Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ’a ayrılan KÖYDES ödeneğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3766)

79.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Beykoz’daki köy sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3773)

80.-      İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, saha koordinatörlüğü uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3774)

81.-      İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, acil servislerin personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3775)

82.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, hastanelere acil servis kapatma cezası verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3776)

83.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir doktorun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3777)

84.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta’daki uçak kazası mağduru ailelere yardım edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3780)

85.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, FM Ulusal Frekans Planına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3781)

86.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, İstanbul’daki bir arazi spekülasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3791)

87.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, yeni hukuk fakülteleri kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3792)

88.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Temelli Beldesinin bazı mahallelerinin su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3793)

89.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3795)

90.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3796)

91.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3797)

92.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, sağlık ve optik ödemeleri ile kurumsal yerleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3798)

93.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3799)

94.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir köyün su kaynağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3801)

95.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3802)

96.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3805)

97.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İvrindi’de ödüllendirilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3806)

98.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3807)

99.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3808)

100.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3812)

101.-  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3813)

102.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822)

103.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3823)

104.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3825)

105.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3827)