Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  184

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Temmuz 2008 Perşembe

 

 

Teklif

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak’ın; Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi Dairelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/299) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2008)

 

Rapor

 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/609, 1/610) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 10.7.2008) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gübrelerin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gıda katkı maddelerinin menşeinin belirtilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına  ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

6.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin halk konserleri harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

7.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Çankaya Belediyesinin bahar şenlikleri harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

8.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kuraklığa yönelik çevre politikalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

9.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

10.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kümes hayvancılığında dezenfektan madde seçimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

11.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Diyanet Vakfının yurt dışında desteklediği okullara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

12.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Büyük Öğrenci Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

13.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

14.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

15.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ve Niksar Devlet hastaneleri ek inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

16.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kenelere karşı ilaçlı mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

17.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

18.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

19.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, KİT’lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

20.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

21.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

22.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

23.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

24.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

25.-      Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

26.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Anıt Parkı projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

27.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, ücretsiz fidan yardımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

28.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

29.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

30.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, TMO’nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

31.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

32.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sabah Gazetesi ve ATV’nin bazı ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

33.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4276) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tuzla Bölgesindeki ruhsatsız tersanelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

3.-    İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, mefruşat ve tadilat harcamaları ile alınan araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4278) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

4.-    Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, çiftçilerin arazi ipoteğiyle kredi kullanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4279) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

5.-    Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Dandalaz Barajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4280) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

6.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İzmir’in şebeke suyuyla ilgili iddialara ve kentlerin kullandığı suyun kalitesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4281) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

7.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, polislerden toplanan bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4282) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

8.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Kızılay’ın bir gazete ilanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4283) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

9.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, dul, yetim, vazife ve harp malulü aylıkları arasındaki farka ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4284) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

10.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4285) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

11.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, taarruz helikopter üretimi projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4286) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

12.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bazı mühendislerin ölümleri ile ilgili soruşturmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4287) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

13.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, kültür mantarı üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

14.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin merkez yönetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4289) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

15.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Gübretaş’ın İran’da gübre tesisi satın almasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4290) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

16.-      Manisa Miletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal desteklemelere ve mazot fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4291) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

17.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım ürünlerindeki pazar üstünlüklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4292) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

18.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı tarımsal konulara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4293) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

19.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımdaki destekleme sistemlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4294) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

20.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımdaki destekleme uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4295) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

21.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Tarım Vizyonu uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4296) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

22.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ürün desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4297) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

23.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yağlı tohum ve mısır destekleme primleri ile damlamalı sulama desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4298) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

24.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım sektöründeki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4299) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

25.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal desteklemelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4300) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

26.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, süt teşvikine ve hayvancılıktaki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4301) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

27.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki kırsal kalkınma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4302) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

28.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da lisanslı depoculuk çalışmalarına ve yaş sebze ve meyvedeki fiyat oluşumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4303) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

29.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı ürünlerdeki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4304) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

30.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, SBS başvurularının duyurusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4305) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

31.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki bazı Devlet hastanelerinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

32.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur-Fethiye karayolunun bölünmüş yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4307) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

33.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İzmir’in şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4308) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

34.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Eğirdir ve Beyşehir Gölleri havzasındaki yapılaşma yasağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4309) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2008)

35.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2008)

36.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa Ovası sulama şebekelerinin elektriklerinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4311) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

37.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin yaptığı bir personel sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4312) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

38.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, örtülü ödenek kullanımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4313) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

39.-      İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, AB Müzakere Pozisyon Belgesinin açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4314) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

40.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, buğday taban fiyatının açıklanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4315) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

41.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Kamu İhale Kanununda yapılacak değişikliğin yerel medyaya etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4316) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

42.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Özel Kalem Müdürlüğünün harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4317) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

43.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT Ankara Radyosundaki yöneticilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4318) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

44.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4319) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

45.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, kamudaki geçici personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4320) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

46.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4321) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

47.-      İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Kahramanmaraş’taki bir lisenin kumaş ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4322) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

48.-      Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Küre İlçesindeki işsizliğe ve esnafın durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4323) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

49.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, eski Özel Kalem Müdürüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4324) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

50.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, İstanbul’daki bazı askeri alanların talep edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4325) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

51.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, eski Özel Kalem Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4326) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

52.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4327) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

53.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir bürokratın helikopter kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4328) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

54.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, orman yangınlarına ve orman yolları yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4329) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

55.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kestane ağaçlarının kurumasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4330) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

56.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Avrupa Futbol Kupası maçlarına götürülen kişilere ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4331) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

57.-      Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, ÖSYM’nin KPSS sonuçlarına göre yerleştirme işlemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4332) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

58.-      Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT Haber Dairesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4333) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

59.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT arşivinin Türk Telekom’un kullanımına açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4334) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

60.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin eğlence parkı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4335) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

61.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4336) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

62.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’deki kentsel büyümenin belli semtlere yönlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4337) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

63.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, İstanbul’daki bir arazinin değerlendirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4338) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

64.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kutlamalarda silah kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4339) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

65.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur İlçesinde Açık Öğretim sınavlarının yapılması ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4340) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

66.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bir lisenin müdür yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4341) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

67.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur’a fen lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4342) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

68.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, körler okullarının kapatılacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4343) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

69.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Osmaniye’deki bazı okullara yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4344) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

70.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, yapılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4345) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

71.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kamuda tanımlı olmayan bazı meslek gruplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4346) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

72.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Bismil İlçesindeki yeşil kart işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4347) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

73.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, gazilerin özel sağlık kurumlarına sevklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4348) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

74.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Silifke’de göğüs hastalıkları hastanesi yapılmasına ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4349) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

75.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kemoterapi hemşiresi sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4350) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

76.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, buğday taban fiyatlarının açıklanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4351) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

77.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Rusya’ya yaş meyve ve sebze ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4352) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

78.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, zirai ilaç kullanımına ve tarım analiz laboratuarlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4353) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

79.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4354) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

80.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir uçuşlarına ve Anadolu Jetin ikramlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4355) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

81.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PTT Bank uygulamasındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4356) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

82.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PTT Personeli Kefalet Sandığına ve dağıtıcıların çalışma saatlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4357) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

83.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, hemzemin geçitlerdeki trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4358) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

84.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, internet erişim ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4359) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

85.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur Gümrük Müdürlüğünün aktif hale getirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/4360) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

86.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, ülkeye girişine izin verilmeyen bir çocuğa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4361) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

87.-      Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Türk Hazine Bonolarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/4362) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

88.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TÜİK’teki geçici personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4363) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

89.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki bir alışveriş merkezi inşaatının çevredeki yapılara etkisine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4364) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

90.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, gazilerin maaşlarındaki farklılıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4365) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

91.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kooperatiflerin kredi kullanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4366) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2008)

92.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, üretimi duran bir traktör fabrikasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4367) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

93.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PTT’nin taşeron firmalara posta hizmetleri yaptırdığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4368) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/6/2008)

94.-      Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, yasama-yürütme ilişkilerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4369) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

95.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir milletvekilinin sarf ettiği sözlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4370) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/242) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 9.7.2008)

2- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2008)

3- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/244) (Başkanlığa geliş tarihi:9.7.2008)