Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  183

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Temmuz 2008 Çarşamba

 

Raporlar

 

           

 

1.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/151) (S. Sayısı: 188’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

2.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlarına Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

            3.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna,  Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

4.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, Samsun Milletvekili Haluk Koç’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/155) (S. Sayısı: 191’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

6.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, Samsun Milletvekili Haluk Koç’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/157) (S. Sayısı: 193’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

7.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

8.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/159) (S. Sayısı: 195’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

9.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/160) (S. Sayısı: 196’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

10.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

11.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

12.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

13.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/164) (S. Sayısı: 200’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

14.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

15.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

16.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

17.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

18.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

19.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

20.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

21.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

22.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

23.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

            24.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

25.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/221) (S. Sayısı: 212’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

26.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.7.2008) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

2.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

3.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

4.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

5.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, orman yangınlarına havadan müdahale ekipmanına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

6.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, kutlamalarda silah kullanımına yönelik yaptırımlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

7.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine satışına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

8.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, motorlu araçlarda farklı yağlar kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

9.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayımlanmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4224) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ceyhan’daki rafineri yatırımı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4225) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

3.-   Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, Çorum’daki  KÖYDES uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4226) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

4.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4227) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki çöp depolama alanı ve tesisi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4228) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

6.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4229) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Özel Kalem Müdürlüğünün harcamalarına ve müşavirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4230) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

8.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TOKİ’ye devredilen arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4231) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

9.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TMMOB Genel Kurulunun bazı bakanlara yönelik bir kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4232) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

10.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Aksu İlçesindeki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4233) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

11.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, hazır beton üretimine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4234) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

12.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4235) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

13.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Erbaa HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4236) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

14.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, belediyelerin katı atık ve arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4237) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

15.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Menderes Nehrinin kurumasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4238) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

16.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Eğridir ve Beyşehir Gölleri havzasındaki iskan sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4239) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

17.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Van İlinin çeşitli sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4240) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

18.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, TMSF çalışanlarına ve yönetimindeki banka ve şirketlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4241) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

19.-     Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, taksici esnafının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4242) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

20.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yüzme havuzlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4243) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

21.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, lunaparklardaki güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4244) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

22.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sabancı Merkez Camii Kapalı Otoparkı inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4245) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

23.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4246) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

24.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4247) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

25.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne ve Kırklareli’deki araç sayısına ve verilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4248) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

26.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir çocuğun ülkeye girişine izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4249) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

27.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı belediye başkanları hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4250) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

28.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm amaçlı tahsis edilen orman alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4251) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

29.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4252) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

30.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, AK Parti milletvekillerinin ortağı oldukları şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4253) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

31.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, bazı yüksekokulların kuruluşuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4254) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

32.-     Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, İstanbul’da son üç ayda hayatını kaybeden vergi memurlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4255) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

33.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, KEY ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4256) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

34.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bir lisenin mazot alım ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4257) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

35.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir liseyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4258) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

36.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün banka promosyonu protokolüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4259) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

37.-     Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, Çorum’daki bir hastanenin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4260) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

38.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir müfettişin aldığı sağlık raporuna yönelik işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4261) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

39.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Dinar’daki doktor ve diğer sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4262) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

40.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, kene vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4263) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

41.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir müfettişin görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4264) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

42.-     Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, kırsal kalkınma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4265) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

43.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, tarım arazilerinin yabancı yatırımlara konu edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4266) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yenişehir ve İnegöl’de doludan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4267) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

45.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’daki kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4268) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

46.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Rusya’ya tarım ürünleri ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4269) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

47.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Şarkikaraağaç İlçesindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4270) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

48.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Çay İlçesi bağlantılı bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4271) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

49.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu İlindeki ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4272) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2008)

50.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, üretimin durduğu bir traktör fabrikasındaki çalışanların durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4273) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

51.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasında yer alan bir yazıya ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4274) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/6/2008)

52.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, sosyal tesislerde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4275) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2008)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/241) (Başkanlığa geliş tarihi:04.07.2008)