Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  181

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Temmuz 2008 Cuma

 

 

Teklif

 

            1.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 2 Milletvekilinin; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/297) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008)